Категории

Книги » Изкуство

Подкатегории

корица
Автор: Кенет Кларк
Година: 1981
Издател: Български художник
Цена: 9 лв.
Номер: 5415
Наличност: 1
корица
Автор: Г. П. Степанов
Година: 1984
Издател: Художник РСФСР
Цена: 14 лв.
Номер: 16577
Наличност: 1
корица
Автор: Редактор Борис Пидемский
Година: 1977
Издател: Аврора, Ленинград
Цена: 10 лв.
Номер: 15606
Наличност: 1
корица
Автор: Нина Христова
Година: 1987
Издател: Български художник
Цена: 8 лв.
Номер: 5421
Наличност: 1
корица
Автор: Богомил Райнов
Година: 1982
Издател: Български писател
Цена: 8 лв.
Номер: 6072
Наличност: 1
корица
Автор: Драган Тенев
Година: 1987
Издател: Български художник
Цена: 8 лв.
Номер: 5422
Наличност: 1
корица
Автор: Игорь Долгополов
Година: 1988
Издател: Изобразительное искусство
Цена: 45 лв.
Номер: 3144
Наличност: 1
корица
Автор: Антология
Година: 1983
Издател: Наука
Цена: 10 лв.
Номер: 15581
Наличност: 1
корица
Автор: С.Г. Ивенский
Година: 1973
Издател: Художник РСФСР
Цена: 25 лв.
Номер: 3145
Наличност: 1
корица
Автор: А. С. Пучков, А. В. Триселев
Година: 1982
Издател: Просвещение
Цена: 13 лв.
Номер: 16355
Наличност: 1
корица
Автор: Лазар Миркович
Година: 1977
Издател: Београд: Српска академиjа наука и уметности
Цена: 30 лв.
Номер: 3186
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Н. Калитина
Година: 1986
Издател: Искусство
Цена: 10 лв.
Номер: 15602
Наличност: 1
корица
Автор: Георг Гросс
Година: 1974
Издател: Искусство, Прогресс
Цена: 12 лв.
Номер: 16987
Наличност: 1
корица
Автор: А.М. Гордин, А.М. Докусов
Година: 1953
Издател: Министерство просвещения РСФСР
Цена: 50 лв.
Номер: 8627
Наличност: 1
корица
Автор: И. А. Кузнецова
Година: 1983
Издател: Искусство
Цена: 9 лв.
Номер: 15593
Наличност: 1