Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » история и военно изкуство

корица
Автор: Ангелъ Денчевъ Ангеловъ
Година: 1941
Издател: Печат. Хаджи Димитър
Цена: 30 лв.
Номер: 18848
Наличност: 1
корица
Автор: Никола Станевъ
Година: 1903
Издател: Ст. Атанасовъ
Цена: 25 лв.
Номер: 18423
Наличност: 1
корица
Автор: Хр. Баларевъ
Година: 1924
Издател: Съгласие
Цена: 40 лв.
Номер: 12003
Наличност: 1
корица
Автор: Иванъ Цанковъ
Година: 1917
Издател: София
Цена: 20 лв.
Номер: 12655
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Дерманчев
Година: 1891
Издател: Печатница Вълковъ
Цена: 30 лв.
Номер: 19361
Наличност: 1
корица
Автор: Кирил Т. Киселички
Година: 1935
Издател: Военното на Негово Величество Училище
Цена: 20 лв.
Номер: 20049
Наличност: 1
корица
Автор: Фридрихъ фонъ Кохенхаузенъ
Година: 1926
Издател: Единство
Цена: 100 лв.
Номер: 20054
Наличност: 1
корица
Автор: Колмаръ Баронъ Фонъ-деръ-Голцъ
Година: 1899
Издател: Воененъ журналъ
Цена: 120 лв.
Номер: 12760
Наличност: 1
корица
Автор: Г.П. Геновъ
Година: 1938
Издател: Всебългарски съюз "Отец Паисий"
Цена: 24 лв.
Номер: 12580
Наличност: 1
корица
Автор: Херманъ Раушнингъ
Година: 1944
Издател: Ив. Коюмджиевъ
Цена: 25 лв.
Номер: 4552
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Бакаловъ
Година: 1919
Издател: Знание
Цена: 25 лв.
Номер: 12027
Наличност: 1
корица
Автор: Протъ. Ив. Гошевъ / Ст. Младеновъ
Година: 1944
Издател: Книпеграфъ
Цена: 45 лв.
Номер: 20024
Наличност: 1
корица
Автор: Захари Стояновъ
Година: -
Издател: Библиотека за всички / Игнатовъ А.Д.
Цена: 20 лв.
Номер: 14552
Наличност: 1
корица
Автор: Захари Стояновъ
Година: 1938
Издател: Хемусъ
Цена: 20 лв.
Номер: 12060
Наличност: 1
корица
Автор: Андре Рибар
Година: 1947
Издател: Работническа социалдемократическа партия
Цена: 16 лв.
Номер: 4646
Наличност: 1