Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » история и военно изкуство

корица
Автор: Иванъ Белиновъ
Година: 1895
Издател: Дробнякъ и Кръстевъ
Цена: 100 лв.
Номер: 20055
Наличност: 1
корица
Автор: Карл Маркс
Година: 1945
Издател: Нариздат
Цена: 14 лв.
Номер: 19998
Наличност: 1
корица
Автор: А. Монеджикова
Година: 1938
Издател: Книпеграфъ
Цена: 18 лв.
Номер: 19236
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1942
Издател: Печатница "Полиграфия"
Цена: 45 лв.
Номер: 20150
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1937
Издател: Кап. Спасовъ
Цена: 80 лв.
Номер: 7565
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1939
Издател: Кап. Спасовъ
Цена: 80 лв.
Номер: 7939
Наличност: 1
корица
Автор: А. П. Малиновъ
Година: 1934
Издател: Секретариат на Демократическата партия
Цена: 35 лв.
Номер: 12112
Наличност: 1
корица
Автор: Анри Жомини / Барон Жомини
Година: 1895
Издател: Придворна печатница
Цена: 220 лв.
Номер: 19950
Наличност: 1
корица
Автор: Анри Жомини / Барон Жомини
Година: 1895
Издател: Придворна печатница
Цена: 35 лв.
Номер: 20051
Наличност: 1
корица
Автор: Александър Малинов
Година: 1909
Издател: Народно събрание
Цена: 25 лв.
Номер: 12253
Наличност: 1
корица
Автор: Павелъ Делирадевъ
Година: 1928
Издател: Печатница Гладстон
Цена: 30 лв.
Номер: 12739
Наличност: 1
корица
Автор: Павелъ Делирадевъ
Година: 1937
Издател: Печатница Гладстон
Цена: 35 лв.
Номер: 12737
Наличност: 1
корица
Автор: Григорий Петровъ
Година: 1926
Издател: Радикалъ
Цена: 28 лв.
Номер: 11996
Наличност: 1
корица
Автор: Димитъръ Йоцовъ
Година: 1944
Издател: Библиотека Съвременна дипломатическа история
Цена: 40 лв.
Номер: 12755
Наличност: 1
корица
Автор: Д-ръ Иванъ Панайотовъ
Година: 1934
Издател: С.М. Стайковъ
Цена: 56 лв.
Номер: 12769
Наличност: 1