Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » история и военно изкуство

корица
Автор: Новакъ С. Петровъ
Година: 1944
Издател: Печатница "Н.Д. Симеоновъ", Силистра
Цена: 20 лв.
Номер: 19059
Наличност: 1
корица
Автор: Илия Саръилиев
Година: 1933
Издател: Художникъ
Цена: 100 лв.
Номер: 20053
Наличност: 1
корица
Автор: Вана Ив. Кепова / Иван П. Кепов / Иван Стоянов / Иван Стоянов
Година: 1932
Издател: Хр. Г. Дановъ
Цена: 115 лв.
Номер: 21118
Наличност: 1
корица
Автор: К.П. Домусчиевъ
Година: 1943
Издател: София
Цена: 15 лв.
Номер: 19060
Наличност: 1
корица
Автор: Иванъ Белиновъ
Година: 1895
Издател: Дробнякъ и Кръстевъ
Цена: 100 лв.
Номер: 20055
Наличност: 1
корица
Автор: Карл Маркс
Година: 1945
Издател: Нариздат
Цена: 14 лв.
Номер: 19998
Наличност: 1
корица
Автор: Базил Лидъл Харт
Година: 1928
Издател: Армейски военно-издателски фондъ
Цена: 20 лв.
Номер: 21826
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1937
Издател: Кап. Спасовъ
Цена: 80 лв.
Номер: 7565
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1939
Издател: Кап. Спасовъ
Цена: 80 лв.
Номер: 7939
Наличност: 1
корица
Автор: А. П. Малиновъ
Година: 1934
Издател: Секретариат на Демократическата партия
Цена: 35 лв.
Номер: 12112
Наличност: 1
корица
Автор: Анри Жомини / Барон Жомини
Година: 1895
Издател: Придворна печатница
Цена: 220 лв.
Номер: 19950
Наличност: 1
корица
Автор: Анри Жомини / Барон Жомини
Година: 1895
Издател: Придворна печатница
Цена: 35 лв.
Номер: 20051
Наличност: 1
корица
Автор: Александър Малинов
Година: 1909
Издател: Народно събрание
Цена: 25 лв.
Номер: 12253
Наличност: 1
корица
Автор: Павелъ Делирадевъ
Година: 1928
Издател: Печатница Гладстон
Цена: 30 лв.
Номер: 12739
Наличност: 1
корица
Автор: Павелъ Делирадевъ
Година: 1937
Издател: Печатница Гладстон
Цена: 35 лв.
Номер: 12737
Наличност: 1