Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » история и военно изкуство

корица
Автор: Иванъ Белиновъ
Година: 1895
Издател: Дробнякъ и Кръстевъ
Цена: 100 лв.
Номер: 20055
Наличност: 1
корица
Автор: Карл Маркс
Година: 1945
Издател: Нариздат
Цена: 14 лв.
Номер: 19998
Наличност: 1
корица
Автор: Базил Лидъл Харт
Година: 1928
Издател: Армейски военно-издателски фондъ
Цена: 20 лв.
Номер: 21826
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1937
Издател: Кап. Спасовъ
Цена: 80 лв.
Номер: 7565
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1939
Издател: Кап. Спасовъ
Цена: 80 лв.
Номер: 7939
Наличност: 1
корица
Автор: А. П. Малиновъ
Година: 1934
Издател: Секретариат на Демократическата партия
Цена: 35 лв.
Номер: 12112
Наличност: 1
корица
Автор: Анри Жомини / Барон Жомини
Година: 1895
Издател: Придворна печатница
Цена: 220 лв.
Номер: 19950
Наличност: 1
корица
Автор: Анри Жомини / Барон Жомини
Година: 1895
Издател: Придворна печатница
Цена: 35 лв.
Номер: 20051
Наличност: 1
корица
Автор: Александър Малинов
Година: 1909
Издател: Народно събрание
Цена: 25 лв.
Номер: 12253
Наличност: 1
корица
Автор: Павелъ Делирадевъ
Година: 1928
Издател: Печатница Гладстон
Цена: 30 лв.
Номер: 12739
Наличност: 1
корица
Автор: Григорий Петровъ
Година: 1926
Издател: Радикалъ
Цена: 28 лв.
Номер: 11996
Наличност: 1
корица
Автор: Никола Станевъ
Година: 1903
Издател: Ст. Атанасовъ
Цена: 25 лв.
Номер: 18423
Наличност: 1
корица
Автор: Хр. Баларевъ
Година: 1924
Издател: Съгласие
Цена: 40 лв.
Номер: 12003
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Дерманчев
Година: 1891
Издател: Печатница Вълковъ
Цена: 30 лв.
Номер: 19361
Наличност: 1
корица
Автор: Н.Н. Головин
Година: 1926
Издател: Армейски военно-издателски фондъ
Цена: 75 лв.
Номер: 21829
Наличност: 1