Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » история и военно изкуство

корица
Автор: Проф. д-ръ В.Н. Златарски
Година: 1938
Издател: Българска академия на наукитѣ
Цена: 35 лв.
Номер: 14770
Наличност: 1
корица
Автор: Проф. д-ръ В.Н. Златарски
Година: 1934
Издател: Българска академия на наукитѣ
Цена: 45 лв.
Номер: 14743
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1945
Издател: БКП
Цена: 12 лв.
Номер: 2789
Наличност: 1
корица
Автор: Павелъ Каролиди / Петъръ Карапетровъ
Година: 1896
Издател: Печатница "Св. Кирилъ и Методий"
Цена: 135 лв.
Номер: 6779
Наличност: 1
корица
Автор: Алфонсъ Тунъ
Година: 1906
Издател: Знание
Цена: 120 лв.
Номер: 6833
Наличност: 1
корица
Автор: Карлъ Кауцки
Година: 1911
Издател: Напредъ
Цена: 20 лв.
Номер: 5205
Наличност: 1
корица
Автор: Х.Ж. Уелсъ
Година: 1946
Издател: Ал. Паскалевъ
Цена: 40 лв.
Номер: 2975
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Дерманчевъ
Година: 1894
Издател: София
Цена: 100 лв.
Номер: 18949
Наличност: 1
корица
Автор: Геза Фехеръ
Година: 1929
Издател: София
Цена: 42 лв.
Номер: 6825
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Коларов
Година: 1932
Издател: Печатница Художникъ
Цена: 115 лв.
Номер: 19883
Наличност: 1
корица
Автор: Шаломъ Ашъ
Година: -
Издател: Азбука
Цена: 30 лв.
Номер: 19994
Наличност: 1
корица
Автор: П. Н. Милюковъ
Година: 1937
Издател: Христо Г. Дановъ
Цена: 12 лв.
Номер: 20043
Наличност: 1
корица
Автор: Иванъ Орманджиевъ
Година: 1943
Издател: Изкуство
Цена: 30 лв.
Номер: 18945
Наличност: 1
корица
Автор: Проф. Г.П. Геновъ
Година: 1935
Издател: Хр.Г. Дановъ
Цена: 45 лв.
Номер: 18907
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1914
Издател: Дамски благотвор. к-т за подпомагане сираците на загиналите във войните през 1912-1913 г.
Цена: 65 лв.
Номер: 5666
Наличност: 1