Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » история и военно изкуство

корица
Автор: -
Година: 1937
Издател: Библиотека Прослава
Цена: 30 лв.
Номер: 12255
Наличност: 1
корица
Автор: Методи Стояновъ
Година: 1941
Издател: Едисонъ
Цена: 25 лв.
Номер: 18965
Наличност: 1
корица
Автор: Викентий Вересаев
Година: 1933
Издател: Гладстон - Мозайка от знаменити съвременни романи
Цена: 0 лв.
Номер: 20861
Наличност: 1
корица
Автор: Д.М. Пандовъ
Година: 1926
Издател: Дружествена печатница Сѫгласие
Цена: 60 лв.
Номер: 20022
Наличност: 1
корица
Автор: Д-р С. Бек и Д-р М. Бран
Година: 1922
Издател: Израилски клуб "Съединение"
Цена: 120 лв.
Номер: 18334
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1946
Издател: Тракийски научен институт
Цена: 50 лв.
Номер: 19372
Наличност: 1
корица
Автор: проф. д-р А. Иширков
Година: 1915
Издател: Придворна печатница
Цена: 120 лв.
Номер: 2567
Наличност: 1
корица
Автор: Никола Ив. Кючуковъ
Година: 1901
Издател: Българско Знаме, Сливенъ
Цена: 125 лв.
Номер: 17787
Наличност: 1
корица
Автор: Иванъ Алтъновъ
Година: 1926
Издател: Държавно книгоиздателство
Цена: 95 лв.
Номер: 9008
Наличност: 1
корица
Автор: Хр. Кабакчиевъ
Година: 1915
Издател: Партийна социалистическа книжарница и печатница
Цена: 10 лв.
Номер: 18971
Наличност: 1
корица
Автор: Я.Г. Гуревичъ
Година: 1900
Издател: Типография М.Меркушева, С.-Петербургъ
Цена: 100 лв.
Номер: 5070
Наличност: 1
корица
Автор: Веселин Иванчев
Година: 1937
Издател: Ив. Коюмджиевъ, Нов живот
Цена: 48 лв.
Номер: 20591
Наличност: 1
корица
Автор: Проф. д-ръ В.Н. Златарски
Година: 1938
Издател: Българска академия на наукитѣ
Цена: 35 лв.
Номер: 14770
Наличност: 1
корица
Автор: Проф. д-ръ В.Н. Златарски
Година: 1934
Издател: Българска академия на наукитѣ
Цена: 45 лв.
Номер: 14743
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1945
Издател: БКП
Цена: 12 лв.
Номер: 2789
Наличност: 1