Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г. » история и военно изкуство

корица
Автор: Сборник
Година: 1932
Издател: Военно-издателски фондъ
Цена: 8 лв.
Номер: 20138
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1929
Издател: Военно-издателски фондъ
Цена: 15 лв.
Номер: 20115
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1932
Издател: Военно-издателски фондъ
Цена: 15 лв.
Номер: 20127
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1934
Издател: Военно-издателски фондъ
Цена: 15 лв.
Номер: 20153
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1932
Издател: Военно-издателски фондъ
Цена: 15 лв.
Номер: 20139
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1934
Издател: Военно-издателски фондъ
Цена: 15 лв.
Номер: 20143
Наличност: 1
корица
Автор: Петъръ Карапетровъ
Година: 1940
Издател: Древна България - Български исторически романи
Цена: 15 лв.
Номер: 20095
Наличност: 1
корица
Автор: Ив. В. Мърквичка
Година: 1929
Издател: БАН
Цена: 95 лв.
Номер: 19663
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1942
Издател: Фотоиздателство Гр. Пасковъ
Цена: 85 лв.
Номер: 19120
Наличност: 1
корица
Автор: Жоржъ Нурижанъ
Година: 1940
Издател: -
Цена: 20 лв.
Номер: 6822
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1936
Издател: Военно издателски фондъ
Цена: 15 лв.
Номер: 8937
Наличност: 1
корица
Автор: Петко Цоневъ
Година: 1934
Издател: Армейския военно-издателски фонд
Цена: 19 лв.
Номер: 21827
Наличност: 1
корица
Автор: Александъръ Ганчевъ
Година: 1935
Издател: Армейски военно-издателски фондъ
Цена: 35 лв.
Номер: 8437
Наличност: 1
корица
Автор: Професор Оскаръ Иегеръ
Година: 1896
Издател: Янко С. Ковачевъ
Цена: 45 лв.
Номер: 17755
Наличност: 1
корица
Автор: Юрданъ П. Теодоровъ
Година: 1897
Издател: Руссе
Цена: 180 лв.
Номер: 12110
Наличност: 1