Категории

Книги » Шахмат

корица
Автор: Г. Акопян
Година: 1981
Издател: Ереван
Цена: 12 лв.
Номер: 6371
Наличност: 1
корица
Автор: Павел Иванов
Година: 1993
Издател: БФШ
Цена: 11 лв.
Номер: 6359
Наличност: 1
корица
Автор: Живко Кайкамджозов
Година: 2001
Издател: -
Цена: 8 лв.
Номер: 2185
Наличност: 1
корица
Автор: В.М. Арчаков
Година: 1985
Издател: Киев
Цена: 10 лв.
Номер: 7579
Наличност: 1
корица
Автор: Стефан Сергиев
Година: 2003
Издател: Звезди
Цена: 8 лв.
Номер: 6367
Наличност: 1
корица
Автор: Живко Кайкамджозов
Година: 2000
Издател: Velvet
Цена: 8 лв.
Номер: 7573
Наличност: 1
корица
Автор: А.П. Грин
Година: 1973
Издател: Физкультура и спорт
Цена: 8 лв.
Номер: 6366
Наличност: 1
корица
Автор: С. Глигорич
Година: 1983
Издател: Физкультура и спорт
Цена: 8 лв.
Номер: 10032
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1987
Издател: БФШ
Цена: 8 лв.
Номер: 2645
Наличност: 1
корица
Автор: Г. Надареишвили
Година: 1976
Издател: Физкультура и спорт
Цена: 10 лв.
Номер: 6364
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1986
Издател: БФШ
Цена: 8 лв.
Номер: 6377
Наличност: 1
корица
Автор: Я.Г. Рoхлин
Година: 1975
Издател: Советская Россия
Цена: 8 лв.
Номер: 2933
Наличност: 2
корица
Автор: Макс Еве
Година: 1950
Издател: Физкултура
Цена: 21 лв.
Номер: 18981
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1985
Издател: Научен център за шахматна информация
Цена: 7 лв.
Номер: 3158
Наличност: 1
корица
Автор: П. Романовский
Година: 1963
Издател: Физкультура и спорт
Цена: 15 лв.
Номер: 3205
Наличност: 1