Категории

Книги » Общество и съвременност

корица
Автор: Адолф А. Берли, Гардинър К. Мийнс
Година: 2012
Издател: Гущеров и син
Цена: 15 лв.
Номер: 21393
Наличност: 1
корица
Автор: Панайот Ляков
Година: 2008
Издател: Беллопринт
Цена: 27 лв.
Номер: 21660
Наличност: 1
корица
Автор: Олег Попцов
Година: 1999
Издател: Мириам
Цена: 8 лв.
Номер: 8551
Наличност: 1
корица
Автор: Текс Марс
Година: 1996
Издател: Veritas et Pneuma Publishers Ltd
Цена: 18 лв.
Номер: 20962
Наличност: 1
корица
Автор: Сергей Волков
Година: 1990
Издател: М.: Молодая гвардия
Цена: 8 лв.
Номер: 15759
Наличност: 1
корица
Автор: Найджъл Которн
Година: 2004
Издател: Унискорп
Цена: 8 лв.
Номер: 18425
Наличност: 1
корица
Автор: Волфганг Краус
Година: 1993
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
Цена: 12 лв.
Номер: 3363
Наличност: 1
корица
Автор: Никола М. Николов
Година: 1993
Издател: -
Цена: 9 лв.
Номер: 3368
Наличност: 1
корица
Автор: Игор Бунич
Година: 1994
Издател: Прозорец
Цена: 17 лв.
Номер: 20355
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Филчев, Ц. Цанкова, Д. Милкова, Е. Друмева, Ф. Рачев, К. Стойчев, Ч. Големинов, В. Стоянов, Ю. Шотлеков, Д. Хрусанов, С Михайлова, Е. Димитрова
Година: 1996
Издател: Тилиа
Цена: 10 лв.
Номер: 14989
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1997
Издател: Център за европейски изследвания
Цена: 15 лв.
Номер: 3470
Наличност: 1
корица
Автор: Димитър Златков
Година: 2008
Издател: Милениум
Цена: 8 лв.
Номер: 21042
Наличност: 1
корица
Автор: Яна Бюрер Тавание
Година: 2008
Издател: British council
Цена: 15 лв.
Номер: 20381
Наличност: 1
корица
Автор: Й.Р. Григулевич
Година: 1982
Издател: Партиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 13956
Наличност: 1
корица
Автор: Милена Димитрова
Година: 2000
Издател: IDG България
Цена: 20 лв.
Номер: 21659
Наличност: 1