Категории

Книги » Общество и съвременност

корица
Автор: Милен Семков
Година: 1989
Издател: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Цена: 10 лв.
Номер: 9375
Наличност: 1
корица
Автор: Робърт Фридман
Година: 2000
Издател: Факел експрес
Цена: 15 лв.
Номер: 4608
Наличност: 1
корица
Автор: Юрий Королков
Година: 1980
Издател: Партиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 17273
Наличност: 1
Автор: Фредерик Лоран
Година: 1982
Издател: Партиздат
Цена: 6 лв.
Номер: 11552
Наличност: 1
корица
Автор: Александър Томов
Година: 1996
Издател: Труд
Цена: 10 лв.
Номер: 21395
Наличност: 1
корица
Автор: Емил Елмазов
Година: 1991
Издател: Емил Г. Елмазов
Цена: 7 лв.
Номер: 13936
Наличност: 1
корица
Автор: Игор Бунич
Година: 1995
Издател: Прозорец
Цена: 11 лв.
Номер: 10208
Наличност: 1