Категории

Книги » Археология

корица
Автор: Б.А. Шрамко
Година: 1987
Издател: Киев
Цена: 20 лв.
Номер: 8684
Наличност: 1
корица
Автор: К.В. Керам
Година: 1978
Издател: Български художник
Цена: 10 лв.
Номер: 1913
Наличност: 1
корица
Автор: К.В. Керам
Година: 1988
Издател: Български художник
Цена: 7 лв.
Номер: 14544
Наличност: 1
Автор: Димитър Овчаров и редакционна колегия
Година: 1993
Издател: БАН
Цена: 20 лв.
Номер: 2200
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Китов
Година: 2005
Издател: Славена
Цена: 12 лв.
Номер: 14759
Наличност: 1
корица
Автор: А.П. Окладников
Година: 1983
Издател: Наука - Новосибирск
Цена: 45 лв.
Номер: 12446
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1969
Издател: Наука
Цена: 14 лв.
Номер: 8697
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1976
Издател: Комитет за изкуство и култура
Цена: 12 лв.
Номер: 7476
Наличност: 1
корица
Автор: Анри-Пол Ейду
Година: 1976
Издател: Български художник
Цена: 8 лв.
Номер: 2756
Наличност: 1
Автор: Людмила Живкова
Година: 1974
Издател: Наука и изкуство
Цена: 20 лв.
Номер: 2839
Наличност: 1
корица
Автор: М. Панић-Суреп
Година: 1956
Издател: Београд
Цена: 20 лв.
Номер: 8778
Наличност: 1
корица
Автор: Ставри Топалов
Година: 1995
Издател: Наско-1701
Цена: 15 лв.
Номер: 7023
Наличност: 1
корица
Автор: М.А. Сейфеддини
Година: 1981
Издател: Баку
Цена: 45 лв.
Номер: 3229
Наличност: 1
корица
Автор: В.А. Анохин
Година: 1977
Издател: Наукова думка
Цена: 50 лв.
Номер: 3230
Наличност: 1
Автор: Димитър Драганов / Dimitar Draganov
Година: 1993
Издател: София
Цена: 42 лв.
Номер: 3231
Наличност: 1