Категории

Книги » Готварство

корица
Автор: Н. Илиева
Година: 1983
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 18387
Наличност: 1
корица
Автор: Съставител Калинка Васева
Година: 2001
Издател: АБГ
Цена: 7 лв.
Номер: 19034
Наличност: 1
корица
Автор: Евгени Йорданов, Соня Чортанова
Година: 1976
Издател: Земиздат
Цена: 10 лв.
Номер: 17568
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: -
Издател: АБГ
Цена: 7 лв.
Номер: 19024
Наличност: 1
корица
Автор: Пламен Славчев, Петя Бойчева, Светла Цонева
Година: 2003
Издател: Скорпио
Цена: 8 лв.
Номер: 19116
Наличност: 1
корица
Автор: Кузьминов В. Т., Морозов А. Т.
Година: 1974
Издател: Экономика - Москва
Цена: 8 лв.
Номер: 12877
Наличност: 1
Автор: София В. Смолницка
Година: 1990
Издател: Техника
Цена: 6 лв.
Номер: 12802
Наличност: 1
корица
Автор: С. Чортанова, Н. Джелепов
Година: 1977
Издател: Медицина и физкултура
Цена: 10 лв.
Номер: 19692
Наличност: 1
корица
Автор: Невяна Кънчева, Ада Атанасова
Година: -
Издател: Колхида
Цена: 9 лв.
Номер: 7782
Наличност: 1
корица
Автор: София Смолницка
Година: 1986
Издател: Медицина и физкултура
Цена: 8 лв.
Номер: 9022
Наличност: 1
корица
Автор: В. Ковальов, Н. Могилни
Година: 1990
Издател: БЗНС - София, Новости - Москва
Цена: 9 лв.
Номер: 19017
Наличност: 1
корица
Автор: Э. Ребронн, Ф. Рутковски
Година: 1989
Издател: М. Агропромиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 16217
Наличност: 1
корица
Автор: Поля Димитрова
Година: -
Издател: Колхида
Цена: 9 лв.
Номер: 4748
Наличност: 1
корица
Автор: С. Стамов, Д. Стоянова, И. Лукова
Година: 1987
Издател: Земиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 7341
Наличност: 1
корица
Автор: Поля Димитрова - съставител
Година: -
Издател: Колхида
Цена: 10 лв.
Номер: 4168
Наличност: 1