Категории

Книги » Медицина » на чужди езици

Автор: А. Р. Деньковский, А. А. Матышев
Година: 1985
Издател: Медицина - Москва
Цена: 12 лв.
Номер: 9407
Наличност: 1
корица
Автор: В.А. Карлов
Година: 1987
Издател: Медицина - Москва
Цена: 10 лв.
Номер: 11185
Наличност: 1
корица
Автор: А.Дж. Лис
Година: 1989
Издател: Медицина - Москва
Цена: 15 лв.
Номер: 11172
Наличност: 1
корица
Автор: В.П. Теодорович
Година: 1977
Издател: Медицина - Ленинград
Цена: 15 лв.
Номер: 4387
Наличност: 1
корица
Автор: Владимир Лобзин, Абдуманнап Рахимджанов, Николай Жулев
Година: 1988
Издател: Медицина, Ташкент
Цена: 10 лв.
Номер: 11177
Наличност: 1
корица
Автор: А.М. Гурленя, В.И. Талапин
Година: 1986
Издател: Минск
Цена: 12 лв.
Номер: 11183
Наличност: 1
корица
Автор: Е. Л. Мачерет, И. З. Самосюк, Л. Г. Гаркуша
Година: 1985
Издател: Киев
Цена: 10 лв.
Номер: 11150
Наличност: 1
корица
Автор: Колин Ожильви
Година: 1984
Издател: Медицина - Москва
Цена: 18 лв.
Номер: 11195
Наличност: 1
корица
Автор: В.В. Мурашко, А.В. Струтынский
Година: 1987
Издател: Медицина
Цена: 15 лв.
Номер: 11166
Наличност: 1