Категории

Книги » Медицина » на чужди езици

корица
Автор: Р.Д. Синельников
Година: 1963
Издател: Москва
Цена: 35 лв.
Номер: 18927
Наличност: 1
корица
Автор: Р.Д. Синельников
Година: 1973
Издател: Москва
Цена: 44 лв.
Номер: 7275
Наличност: 1
корица
Автор: Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников
Година: 1990
Издател: Медицина
Цена: 45 лв.
Номер: 1846
Наличност: 1
корица
Автор: Р.Д. Синельников
Година: 1968
Издател: Медицина, Москва
Цена: 50 лв.
Номер: 19276
Наличност: 1
корица
Автор: Р.Д. Синельников, Я.Р. Синельников
Година: 1992
Издател: Медицина, Москва
Цена: 25 лв.
Номер: 1847
Наличност: 1
корица
Автор: В. П. Воробьев, Р. Д. Синельников
Година: 1948
Издател: Медгиз
Цена: 15 лв.
Номер: 1848
Наличност: 1
корица
Автор: В. П. Воробьев, Р. Д. Синельников
Година: 1948
Издател: Медгиз
Цена: 15 лв.
Номер: 1849
Наличност: 1
корица
Автор: В. П. Воробьев, Р. Д. Синельников
Година: 1948
Издател: Медгиз
Цена: 15 лв.
Номер: 1851
Наличност: 1
корица
Автор: В.И. Морозов, Ю.П. Полянский
Година: 1988
Издател: Минск
Цена: 10 лв.
Номер: 11199
Наличност: 1
корица
Автор: Я.Ю. Попелянский
Година: 1989
Издател: Медицина - Москва
Цена: 10 лв.
Номер: 11188
Наличност: 1
корица
Автор: В.Н. Шток
Година: 1987
Издател: Медицина - Москва
Цена: 10 лв.
Номер: 11200
Наличност: 1
корица
Автор: Наби Маджидов, Виктор Бова, Владимир Карлов
Година: 1988
Издател: Ташкент
Цена: 10 лв.
Номер: 11190
Наличност: 1
Автор: С. З. Пискунов, Г. З. Пискунов
Година: 1991
Издател: Воронежский университет
Цена: 12 лв.
Номер: 9586
Наличност: 1
корица
Автор: У. Пол, А. Сильверстайн, М. Купер
Година: 1987
Издател: Мир
Цена: 22 лв.
Номер: 11160
Наличност: 1
корица
Автор: В.Я. Семке
Година: 1988
Издател: М. Медицина
Цена: 15 лв.
Номер: 18214
Наличност: 1