Категории

Книги » на чужди езици

корица
Автор: Сборник
Година: 1975
Издател: Художественная литература. Москва
Цена: 7 лв.
Номер: 17197
Наличност: 1
корица
Автор: Антология
Година: 1992
Издател: Республика
Цена: 8 лв.
Номер: 18133
Наличност: 1
корица
Автор: В. Ходасевич
Година: 1988
Издател: Мысль
Цена: 8 лв.
Номер: 16029
Наличност: 1
корица
Автор: В. Ходасевич
Година: 1988
Издател: М.: Книга
Цена: 9 лв.
Номер: 17898
Наличност: 1
корица
Автор: Я.М. Свет
Година: 1979
Издател: Москва
Цена: 7 лв.
Номер: 10444
Наличност: 1
корица
Автор: А. Тишков
Година: -
Издател: Молодая гвардия
Цена: 8 лв.
Номер: 15126
Наличност: 1
корица
Автор: Т. Б. Длугач
Година: -
Издател: Мысль
Цена: 6 лв.
Номер: 15757
Наличност: 1
корица
Автор: В. Пуришкевич
Година: 1990
Издател: Советский писатель, Москва
Цена: 8 лв.
Номер: 7017
Наличност: 1
Автор: Роландо Кристофанелли
Година: 1985
Издател: Радуга
Цена: 7 лв.
Номер: 11775
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 2004
Издател: Возвращение
Цена: 10 лв.
Номер: 21140
Наличност: 1
корица
Автор: П.А. Румянцев, А.В. Суворов. М.И. Кутузов
Година: 1974
Издател: Наукова думка, Киев
Цена: 8 лв.
Номер: 18172
Наличност: 1
Автор: Александр Вертинский
Година: 1990
Издател: Правда
Цена: 10 лв.
Номер: 15436
Наличност: 1
Автор: Виктор Кунин
Година: 1984
Издател: Правда
Цена: 25 лв.
Номер: 15423
Наличност: 1
корица
Автор: П.Е. Щеголев
Година: 1987
Издател: М.: Книга
Цена: 8 лв.
Номер: 18146
Наличност: 1
корица
Автор: В. И. Райцес
Година: 1982
Издател: Наука, Ленинградское отделение
Цена: 6 лв.
Номер: 15460
Наличност: 1