Категории

Книги » Биографии, мемоари » преводни

Автор: Жана Авишай
Година: 1987
Издател: Наука и изкуство
Цена: 13 лв.
Номер: 11746
Наличност: 1
корица
Автор: Лаврентий Берия
Година: 2013
Издател: Прозорец
Цена: 12 лв.
Номер: 20504
Наличност: 1
корица
Автор: Робърт Шанкенбърг
Година: 2010
Издател: Сиела
Цена: 10 лв.
Номер: 18416
Наличност: 1
корица
Автор: К. Манолов, Г. Николов, Д. Христозов, Я. Циканделова, К. Гъров
Година: 1985
Издател: Народна просвета
Цена: 9 лв.
Номер: 14073
Наличност: 1
корица
Автор: Дарио Чеки
Година: 1966
Издател: Народна култура - Световни образи
Цена: 7 лв.
Номер: 8924
Наличност: 1
Автор: Г.Н. Севостянов, А.И. Уткин
Година: 1981
Издател: ОФ
Цена: 6 лв.
Номер: 11787
Наличност: 1
Автор: Алфред Манфред
Година: 1980
Издател: ОФ
Цена: 7 лв.
Номер: 11788
Наличност: 1
корица
Автор: Сергей Батурин
Година: 1984
Издател: Народна култура - Библиотека Световни образи
Цена: 8 лв.
Номер: 4393
Наличност: 1
корица
Автор: А. Виноградов
Година: 1970
Издател: Народна култура
Цена: 7 лв.
Номер: 8590
Наличност: 1
корица
Автор: Дмитрий Волкогонов
Година: 1990
Издател: Военно издателство
Цена: 11 лв.
Номер: 7410
Наличност: 1
корица
Автор: Боб Консидайн
Година: 1983
Издател: Д-р Петър Берон
Цена: 9 лв.
Номер: 12707
Наличност: 1
Автор: Юрий Королков
Година: 1976
Издател: Партиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 10443
Наличност: 1
Автор: Станка Гюрова, Славчо Трънски
Година: 1980
Издател: Военно издателство
Цена: 7 лв.
Номер: 11671
Наличност: 1
корица
Автор: Борис Грибанов
Година: 1973
Издател: Народна култура - Световни образи
Цена: 7 лв.
Номер: 8849
Наличност: 1
корица
Автор: Норберто Фуентес
Година: 1989
Издател: Народна младеж
Цена: 8 лв.
Номер: 20250
Наличност: 1