Категории

Книги » Биографии, мемоари » български

Автор: Ивайла Вълкова
Година: 1982
Издател: БЗНС
Цена: 8 лв.
Номер: 8835
Наличност: 1
корица
Автор: Дино Кьосев - съставител
Година: 1967
Издател: БАН
Цена: 16 лв.
Номер: 14074
Наличност: 1
корица
Автор: д-р Велин Пенев
Година: 2011
Издател: Славина
Цена: 10 лв.
Номер: 17989
Наличност: 1
корица
Автор: съставител Елена Генчева
Година: 1967
Издател: Габрово
Цена: 7 лв.
Номер: 14056
Наличност: 1
корица
Автор: Михаил Топалов, Недялка Бурова-Велева
Година: 1990
Издател: Надежда
Цена: 7 лв.
Номер: 5870
Наличност: 1
корица
Автор: Ал. Стамболийски
Година: 1979
Издател: БЗНС
Цена: 7 лв.
Номер: 2277
Наличност: 1
корица
Автор: Румен Илиев
Година: 2008
Издател: Корпорация Развитие
Цена: 9 лв.
Номер: 19839
Наличност: 1
Автор: Колектив
Година: 1979
Издател: Партиздат
Цена: 9 лв.
Номер: 11774
Наличност: 1
корица
Автор: Любен Георгиев
Година: 1985
Издател: Народна просвета
Цена: 7 лв.
Номер: 14077
Наличност: 1
корица
Автор: Цветана Нанова - съставител
Година: 1989
Издател: ОФ
Цена: 12 лв.
Номер: 14075
Наличност: 1
корица
Автор: Димитър Райков
Година: 1986
Издател: Партиздат
Цена: 30 лв.
Номер: 14057
Наличност: 1
корица
Автор: Александър Спиридонов
Година: 1986
Издател: Народна младеж
Цена: 7 лв.
Номер: 12638
Наличност: 1
корица
Автор: Богдан Филов
Година: 1990
Издател: ОФ
Цена: 10 лв.
Номер: 6422
Наличност: 1
корица
Автор: Евдокия Филова
Година: 1992
Издател: Хр. Ботев
Цена: 10 лв.
Номер: 2375
Наличност: 1
Автор: Петър Дънов
Година: 2009
Издател: Авир
Цена: 12 лв.
Номер: 19778
Наличност: 1