Категории

Книги » Музика

корица
Автор: Бениамино Джили
Година: 1984
Издател: Музика
Цена: 6 лв.
Номер: 11807
Наличност: 1
Автор: Фьодор Шаляпин
Година: 1962
Издател: Народна култура - библиотека Световни образи
Цена: 6 лв.
Номер: 11810
Наличност: 1
корица
Автор: автор текста Л.М. Тарасов
Година: 1989
Издател: Л.: Музыка
Цена: 25 лв.
Номер: 17388
Наличност: 1
корица
Автор: Дмитрий Кабалевски
Година: 1976
Издател: Музика
Цена: 7 лв.
Номер: 11499
Наличност: 1
корица
Автор: составитель В. Модель
Година: 1981
Издател: Москва, Советский композитор
Цена: 15 лв.
Номер: 16846
Наличност: 1
Автор: Поль Дюка
Година: 1958
Издател: Музгиз
Цена: 35 лв.
Номер: 4453
Наличност: 1
Автор: Лев Никулин
Година: 1956
Издател: Наука и изкуство
Цена: 12 лв.
Номер: 4478
Наличност: 1
корица
Автор: Гьорги Шандор Гал
Година: 1977
Издател: Музика
Цена: 7 лв.
Номер: 4989
Наличност: 1
Автор: Ото Шнайдерайт
Година: 1990
Издател: Музика
Цена: 7 лв.
Номер: 11735
Наличност: 1
Автор: Ото Шнайдерайт
Година: 1980
Издател: Музика
Цена: 6 лв.
Номер: 11809
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1932
Издател: Съюзъ на народните хорове въ България
Цена: 20 лв.
Номер: 19082
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1940
Издател: Български певчески съюзъ
Цена: 20 лв.
Номер: 19100
Наличност: 1
корица
Автор: Константин Зидаров
Година: 1996
Издател: Кабри
Цена: 18 лв.
Номер: 13347
Наличност: 1
корица
Автор: Менделсон / Mendelssohn
Година: 1994
Издател: Лира
Цена: 10 лв.
Номер: 18456
Наличност: 1
корица
Автор: Финн Бенестад, Даг Шельдеруп-Эббе
Година: 1986
Издател: Радуга
Цена: 15 лв.
Номер: 19986
Наличност: 1