Категории

Книги » Музика

корица
Автор: Драган Тенев
Година: 1990
Издател: Музика
Цена: 8 лв.
Номер: 8409
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1992
Издател: Родина
Цена: 8 лв.
Номер: 19506
Наличност: 1
корица
Автор: Улрих Бьокел, Хорст Зегер
Година: 1982
Издател: Отечество
Цена: 10 лв.
Номер: 17466
Наличност: 1
Автор: Н. А. Римский-Корсаков
Година: 1946
Издател: Музгиз
Цена: 80 лв.
Номер: 12820
Наличност: 1
корица
Автор: Ендре Барат
Година: 1980
Издател: Музика
Цена: 8 лв.
Номер: 3529
Наличност: 1
корица
Автор: Сост. М.В. Иорданский
Година: 1981
Издател: Советский композитор
Цена: 15 лв.
Номер: 16842
Наличност: 1
Автор: Розмари Стателова, Чавдар Чендов
Година: 1983
Издател: Музика
Цена: 7 лв.
Номер: 13182
Наличност: 1
Автор: Григорий Шнеерсон
Година: 1980
Издател: Музика
Цена: 9 лв.
Номер: 11739
Наличност: 1
Автор: А. Виноградов
Година: 1965
Издател: Наука и изкуство
Цена: 6 лв.
Номер: 11812
Наличност: 1
Автор: Янош Бокаи
Година: 1978
Издател: Музика
Цена: 7 лв.
Номер: 3782
Наличност: 1
Автор: Волфганг Занднер - съставител
Година: 1982
Издател: Музика
Цена: 7 лв.
Номер: 13181
Наличност: 1
корица
Автор: Глазунов, Александр Константинович
Година: 1954
Издател: М : Музгиз
Цена: 35 лв.
Номер: 15406
Наличност: 1
корица
Автор: Михаил Глинка
Година: -
Издател: П. Юргенсон
Цена: 25 лв.
Номер: 8846
Наличност: 1
корица
Автор: Стендал
Година: 1984
Издател: Музика
Цена: 7 лв.
Номер: 8208
Наличност: 1
корица
Автор: А. Дорожкин
Година: 1982
Издател: Советский композитор
Цена: 30 лв.
Номер: 17847
Наличност: 1