Категории

Книги » Хоби, научно популярна литература » на чужди езици

корица
Автор: Е. В. Котенкова, Н. Н. Мешкова, М. И. Шутова
Година: 1989
Издател: Наука - Москва
Цена: 12 лв.
Номер: 13118
Наличност: 1
корица
Автор: М. Л. Абрамсон
Година: 1979
Издател: Наука
Цена: 10 лв.
Номер: 15627
Наличност: 1
корица
Автор: Вадимов А.А., Тривас М.А.
Година: 1970
Издател: Искусство Москва
Цена: 15 лв.
Номер: 12812
Наличност: 1
корица
Автор: Иванов С.М.
Година: 1973
Издател: М. Знание
Цена: 10 лв.
Номер: 15501
Наличност: 1
корица
Автор: Михаил Блюм, Игорь Шишкин
Година: 1987
Издател: Агропромиздат
Цена: 12 лв.
Номер: 18682
Наличност: 1
корица
Автор: М.М. Максимов
Година: 1988
Издател: Недра
Цена: 10 лв.
Номер: 3523
Наличност: 1
корица
Автор: И.П. Магидович, В.И. Магидович
Година: 1986
Издател: М.: Просвещение
Цена: 9 лв.
Номер: 18299
Наличност: 1
корица
Автор: Татьяна Петровна Чехова, Рем Леонидович Щербаков
Година: 1990
Издател: Знание
Цена: 14 лв.
Номер: 16114
Наличност: 1
корица
Автор: П. Линдсей , Д. Норман
Година: 1974
Издател: Мир, Москва
Цена: 10 лв.
Номер: 15665
Наличност: 1
корица
Автор: В. И. Гуляев
Година: 1976
Издател: Наука
Цена: 12 лв.
Номер: 15625
Наличност: 1
корица
Автор: М.С. Яковлев
Година: 1980
Издател: Л.: Наука
Цена: 8 лв.
Номер: 18207
Наличност: 1
корица
Автор: Антология
Година: 1972
Издател: Мысль
Цена: 15 лв.
Номер: 13639
Наличност: 1
Автор: Н.А. Гнилорыбов, Г.К. Иванов - составители
Година: 1988
Издател: Планета
Цена: 25 лв.
Номер: 12793
Наличност: 1
корица
Автор: Л.Н. Скрягин
Година: 1989
Издател: М.: Мысль
Цена: 8 лв.
Номер: 15677
Наличност: 1
корица
Автор: Е. Б. Черняк
Година: 1971
Издател: Мысль
Цена: 10 лв.
Номер: 15654
Наличност: 1