Категории

Книги » Хоби, научно популярна литература » на чужди езици

корица
Автор: И.Я. Бурау
Година: 1997
Издател: Сталкер
Цена: 18 лв.
Номер: 13605
Наличност: 1
корица
Автор: А.Б. Гордин
Година: 1987
Издател: М.: Радио и связь
Цена: 8 лв.
Номер: 18104
Наличност: 1
корица
Автор: Сост.: Н. Андреев, М. Барабанщиков, В. Митрошенков
Година: 1982
Издател: Московский рабочий
Цена: 15 лв.
Номер: 15172
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Васютинский
Година: 1990
Издател: Молодая гвардия
Цена: 10 лв.
Номер: 2622
Наличност: 1
корица
Автор: Редактор И.С. Ладенко
Година: 1987
Издател: Наука
Цена: 10 лв.
Номер: 21145
Наличност: 1
корица
Автор: А. Домашнев, Т. Дроздова
Година: 1985
Издател: М.: Молодая гвардия
Цена: 12 лв.
Номер: 17564
Наличност: 1
корица
Автор: Фукс Эдуард
Година: 1993
Издател: Республика
Цена: 20 лв.
Номер: 13637
Наличност: 1
Автор: Л.Ф. Волков-Ланнит
Година: 1987
Издател: Искусство Москва
Цена: 10 лв.
Номер: 2740
Наличност: 1
корица
Автор: С.В.Милюков
Година: 1964
Издател: Высшая школа
Цена: 35 лв.
Номер: 20029
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1966
Издател: Детская литература, Москва
Цена: 12 лв.
Номер: 13630
Наличност: 1
корица
Автор: М. Князева
Година: 1990
Издател: Молодая гвардия
Цена: 10 лв.
Номер: 15664
Наличност: 1
корица
Автор: В. Е. Ларичев
Година: 1986
Издател: Наука. Сибирское отделение
Цена: 12 лв.
Номер: 17171
Наличност: 1
корица
Автор: А. Варшавский
Година: 1985
Издател: Знание
Цена: 12 лв.
Номер: 15668
Наличност: 1
Автор: И.А. Гулев
Година: 1999
Издател: ДМК
Цена: 10 лв.
Номер: 2948
Наличност: 1
корица
Автор: сост. В.А. Шафран
Година: 1985
Издател: Минск : Полымя
Цена: 10 лв.
Номер: 13884
Наличност: 1