Категории

Книги » Хоби, научно популярна литература » на чужди езици

корица
Автор: Юрий Закиевич Никитин
Година: 1988
Издател: Киев : Реклама
Цена: 12 лв.
Номер: 15681
Наличност: 1
корица
Автор: И. Е. Оранский, Д. С. Ильхамджанова
Година: 1990
Издател: Ташкент Медицина УзССР
Цена: 7 лв.
Номер: 17044
Наличност: 1
корица
Автор: Эдуард Арамаисович Вартаньян
Година: 1987
Издател: М. : Сов. Россия
Цена: 9 лв.
Номер: 16160
Наличност: 1
корица
Автор: Рудольф Итс
Година: 1986
Издател: Лениздат
Цена: 10 лв.
Номер: 16959
Наличност: 1
корица
Автор: Жорж Блон
Година: 1984
Издател: М.: Мысль
Цена: 15 лв.
Номер: 18157
Наличност: 1
корица
Автор: Л. Ф. Стржижовский, И. В. Чехов
Година: 1990
Издател: Детская литература, Москва
Цена: 15 лв.
Номер: 13635
Наличност: 1
корица
Автор: Л. С. Хренов, И. Я. Голуб
Година: 1989
Издател: Главная редакция физико-математической литературы издательства "Наука"
Цена: 8 лв.
Номер: 17213
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1990
Издател: Молодая гвардия
Цена: 12 лв.
Номер: 15661
Наличност: 1
корица
Автор: Л. Н. Шумило
Година: 1998
Издател: Аквариум
Цена: 15 лв.
Номер: 13631
Наличност: 1
корица
Автор: Хари Алувалиа
Година: 1983
Издател: М.: Наука
Цена: 9 лв.
Номер: 18125
Наличност: 1
корица
Автор: Карл Левитин
Година: 1984
Издател: М.: Знание
Цена: 8 лв.
Номер: 18274
Наличност: 1
Автор: С.А. Шестов
Година: 1989
Издател: Знание, Москва
Цена: 10 лв.
Номер: 15675
Наличност: 1
корица
Автор: С. И. Вавилов
Година: 1976
Издател: Наука
Цена: 9 лв.
Номер: 15635
Наличност: 1
корица
Автор: Т.А. Александрова
Година: 1990
Издател: М. Политиздат
Цена: 14 лв.
Номер: 15688
Наличност: 1
корица
Автор: Рут и Макс Зейдевиц
Година: 1978
Издател: Изобразительное искусство
Цена: 12 лв.
Номер: 13122
Наличност: 1