Категории

Книги » Хоби, научно популярна литература » на чужди езици

корица
Автор: Э. Митчел
Година: 1988
Издател: Мир - Москва
Цена: 20 лв.
Номер: 11628
Наличност: 1
корица
Автор: А. М. Юдин, В. Н. Сучков
Година: 1980
Издател: Химия
Цена: 12 лв.
Номер: 5010
Наличност: 1
корица
Автор: Станислав Михаль
Година: 1983
Издател: Знание
Цена: 24 лв.
Номер: 13633
Наличност: 1
корица
Автор: И.В. Сидин, Л.В. Крицкий
Година: 1987
Издател: Минск Полымя
Цена: 12 лв.
Номер: 13655
Наличност: 1
Автор: Макото Арисава
Година: 1990
Издател: Киев Вища школа
Цена: 13 лв.
Номер: 12433
Наличност: 1
корица
Автор: Ю.Н. Кулюткин
Година: 1970
Издател: М.: Педагогика
Цена: 8 лв.
Номер: 18278
Наличност: 1
корица
Автор: И. С. Дмитриев
Година: 1986
Издател: Химия
Цена: 14 лв.
Номер: 15670
Наличност: 1
корица
Автор: С.Г. Водолеев - автор-составитель
Година: 1995
Издател: Эгос/Фолио-Пресс
Цена: 16 лв.
Номер: 4695
Наличност: 1
корица
Автор: А Березнев - составитель
Година: 1998
Издател: Проф-пресс
Цена: 18 лв.
Номер: 13604
Наличност: 1
корица
Автор: А.П. Журавлев, Н.А. Павлюк
Година: 1989
Издател: Просвещение
Цена: 8 лв.
Номер: 12426
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Иванович Коваленко
Година: 1983
Издател: М.: Наука
Цена: 10 лв.
Номер: 17874
Наличност: 1