Категории

Книги » Хоби, научно популярна литература » на чужди езици

корица
Автор: Леонард Клементс
Година: -
Издател: ФАИР-ПРЕСС
Цена: 20 лв.
Номер: 13606
Наличност: 1
корица
Автор: Ханс Майбаум
Година: 1982
Издател: М.: Наука
Цена: 10 лв.
Номер: 18218
Наличност: 1
корица
Автор: Составители Л.М. Кузниченко, Н.С. Скляревский, И.Н. Абрамов
Година: 1978
Издател: Донецк, Донбас
Цена: 8 лв.
Номер: 18093
Наличност: 1
корица
Автор: Авт.-сост. Ю.П. Шорин
Година: 1985
Издател: Кишинев, Тимпул
Цена: 9 лв.
Номер: 18276
Наличност: 1
корица
Автор: Н.В. Белов
Година: 1999
Издател: Современный литератор
Цена: 20 лв.
Номер: 15244
Наличност: 1
корица
Автор: Составитель Фрэнк Фрэнсис
Година: 1984
Издател: М.: Планета
Цена: 14 лв.
Номер: 18201
Наличност: 1
корица
Автор: С. Н. Олехник, Ю. В. Нестеренко, М. К. Потапов
Година: 1988
Издател: Наука
Цена: 8 лв.
Номер: 13638
Наличност: 1
корица
Автор: Ян и Власта Винкельхофер
Година: 1968
Издател: Наука - Москва
Цена: 12 лв.
Номер: 13640
Наличност: 1
корица
Автор: Коллектив
Година: 1978
Издател: Мысль
Цена: 8 лв.
Номер: 21163
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1985
Издател: Мысль
Цена: 8 лв.
Номер: 15153
Наличност: 1
корица
Автор: А.А. Силин
Година: 1987
Издател: М.: Наука
Цена: 8 лв.
Номер: 17825
Наличност: 1
корица
Автор: Юрий Дмитриев
Година: 1988
Издател: Детская литература
Цена: 12 лв.
Номер: 16113
Наличност: 1
корица
Автор: Е. П. Борисенков, В. М. Пасецкий
Година: 1988
Издател: Мысль
Цена: 11 лв.
Номер: 16992
Наличност: 1
корица
Автор: Давид Гай
Година: 1989
Издател: Юридическая литература
Цена: 10 лв.
Номер: 13632
Наличност: 1
корица
Автор: Г. Розинский
Година: 1987
Издател: Минск: Полымя
Цена: 15 лв.
Номер: 16352
Наличност: 1