Категории

Книги » Хоби, научно популярна литература » на чужди езици

корица
Автор: Составитель Фрэнк Фрэнсис
Година: 1984
Издател: М.: Планета
Цена: 14 лв.
Номер: 18201
Наличност: 1
корица
Автор: С. Н. Олехник, Ю. В. Нестеренко, М. К. Потапов
Година: 1988
Издател: Наука
Цена: 8 лв.
Номер: 13638
Наличност: 1
корица
Автор: Ян и Власта Винкельхофер
Година: 1968
Издател: Наука - Москва
Цена: 12 лв.
Номер: 13640
Наличност: 1
корица
Автор: Коллектив
Година: 1978
Издател: Мысль
Цена: 8 лв.
Номер: 21163
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1985
Издател: Мысль
Цена: 8 лв.
Номер: 15153
Наличност: 1
корица
Автор: А.А. Силин
Година: 1987
Издател: М.: Наука
Цена: 8 лв.
Номер: 17825
Наличност: 1
корица
Автор: Юрий Дмитриев
Година: 1988
Издател: Детская литература
Цена: 12 лв.
Номер: 16113
Наличност: 1
корица
Автор: Е. П. Борисенков, В. М. Пасецкий
Година: 1988
Издател: Мысль
Цена: 11 лв.
Номер: 16992
Наличност: 1
корица
Автор: Давид Гай
Година: 1989
Издател: Юридическая литература
Цена: 10 лв.
Номер: 13632
Наличност: 1
корица
Автор: Г. Розинский
Година: 1987
Издател: Минск: Полымя
Цена: 15 лв.
Номер: 16352
Наличност: 1
корица
Автор: Э. Митчел
Година: 1988
Издател: Мир - Москва
Цена: 20 лв.
Номер: 11628
Наличност: 1
корица
Автор: А. М. Юдин, В. Н. Сучков
Година: 1980
Издател: Химия
Цена: 12 лв.
Номер: 5010
Наличност: 1
корица
Автор: Станислав Михаль
Година: 1983
Издател: Знание
Цена: 24 лв.
Номер: 13633
Наличност: 1
корица
Автор: И.В. Сидин, Л.В. Крицкий
Година: 1987
Издател: Минск Полымя
Цена: 12 лв.
Номер: 13655
Наличност: 1
Автор: Макото Арисава
Година: 1990
Издател: Киев Вища школа
Цена: 13 лв.
Номер: 12433
Наличност: 1