Категории

Книги » Техническа литература

Подкатегории

корица
Автор: Джеймс Кофрон
Година: 1984
Издател: Техника
Цена: 15 лв.
Номер: 13393
Наличност: 1
корица
Автор: К.И. Заблонский, М.С. Беляев, И.Я. Телис, С.И. Филипович, Н.А. Цецорин
Година: 1979
Издател: Киев, Вища школа
Цена: 14 лв.
Номер: 17918
Наличност: 1
корица
Автор: Димитър П. Панчовски, Мариана Б. Попова
Година: 1986
Издател: ВХТИ
Цена: 10 лв.
Номер: 13391
Наличност: 1
корица
Автор: Натан Гуревич, Ори Гуревич
Година: 1995
Издател: Москва
Цена: 8 лв.
Номер: 7922
Наличност: 1
корица
Автор: Крис Джамса, Сулейман Лалани, Стив Уикли
Година: -
Издател: Попурри
Цена: 11 лв.
Номер: 14486
Наличност: 1
корица
Автор: Д. Прайс
Година: 1987
Издател: М.: Мир
Цена: 8 лв.
Номер: 18275
Наличност: 1
корица
Автор: З.Д. Усманов, Т.И. Хаитов
Година: 1983
Издател: М.: Наука
Цена: 8 лв.
Номер: 17920
Наличност: 1
Автор: А. Рашков, И. Златенов
Година: 1979
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 12538
Наличност: 1
корица
Автор: С. Алагич, М. Арбиб
Година: 1984
Издател: М.: Радио и связь
Цена: 8 лв.
Номер: 18166
Наличност: 1
Автор: А. Ангелов, Х. Колев
Година: 1979
Издател: Техника
Цена: 7 лв.
Номер: 12044
Наличност: 1
корица
Автор: С. Ф. Кондорф, В. А. Попов
Година: 1964
Издател: Высшая школа, Москва
Цена: 7 лв.
Номер: 13406
Наличност: 1
корица
Автор: С. Георгиева, В. Лазаров
Година: 1992
Издател: Техника
Цена: 15 лв.
Номер: 8926
Наличност: 1
корица
Автор: Славка Г. Георгиева, Веско Н. Лазаров
Година: 1992
Издател: Техника
Цена: 16 лв.
Номер: 13389
Наличност: 1
корица
Автор: Атанас Шишков, Иван Марангьозов
Година: 1986
Издател: Техника
Цена: 6 лв.
Номер: 12055
Наличност: 1
корица
Автор: М. Проданова, Н. Недялков
Година: 1988
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 5419
Наличност: 1