Категории

Книги » Техническа литература

Подкатегории

корица
Автор: -
Година: 1967
Издател: Поделение 75200 Казанлък
Цена: 20 лв.
Номер: 19242
Наличност: 1
корица
Автор: Кирил Чочков
Година: 2008
Издател: ЕЪР ГРУП 2000
Цена: 10 лв.
Номер: 17763
Наличност: 1
корица
Автор: Димитър Македонски
Година: 1988
Издател: Техника
Цена: 7 лв.
Номер: 3094
Наличност: 1
корица
Автор: Р. Тодоров, А. Мечков, Х. Ангелов
Година: 1988
Издател: БАН
Цена: 15 лв.
Номер: 21742
Наличност: 1
Автор: Георги Ангелов
Година: 1983
Издател: Техника
Цена: 18 лв.
Номер: 12052
Наличност: 1
корица
Автор: П. Чернаев
Година: 1958
Издател: Техника
Цена: 12 лв.
Номер: 20455
Наличност: 1
корица
Автор: Ст. Попов
Година: 1977
Издател: Техника
Цена: 10 лв.
Номер: 13401
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1984
Издател: Финансы и статистика, Москва
Цена: 9 лв.
Номер: 13405
Наличност: 1
корица
Автор: Ангел Ангелов, Петър Петров
Година: 1986
Издател: Техника
Цена: 7 лв.
Номер: 12047
Наличност: 1
корица
Автор: Ю. Елкин
Година: 1982
Издател: Техника
Цена: 10 лв.
Номер: 21590
Наличност: 1
корица
Автор: Виктор Козлов
Година: 1999
Издател: Москва
Цена: 12 лв.
Номер: 3251
Наличност: 1
корица
Автор: Петър Ц. Петров
Година: 1987
Издател: Техника
Цена: 6 лв.
Номер: 13396
Наличност: 1
корица
Автор: Ангел Чучулев
Година: 1968
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 19395
Наличност: 1
Автор: колектив
Година: 1976
Издател: Техника
Цена: 10 лв.
Номер: 3294
Наличност: 1
корица
Автор: Вадим К. Лабутин
Година: 1967
Издател: Техника
Цена: 9 лв.
Номер: 15003
Наличност: 1