Категории

Книги » Техническа литература

Подкатегории

корица
Автор: Р.С. Гутер, Б.В. Овчинский
Година: 1966
Издател: Техника
Цена: 10 лв.
Номер: 17927
Наличност: 1
Автор: Сл. Русева и колектив
Година: 1988
Издател: Техника
Цена: 14 лв.
Номер: 12048
Наличност: 1
корица
Автор: Маттиас Нольден
Година: 1996
Издател: BHV - Санкт - Петербург
Цена: 11 лв.
Номер: 14490
Наличност: 1
корица
Автор: Пенчо Кръстев, Румен Арнаудов
Година: 1985
Издател: ВМЕИ-София
Цена: 8 лв.
Номер: 17931
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1979
Издател: Централен машиностроителен институт
Цена: 7 лв.
Номер: 20497
Наличност: 1
корица
Автор: Отв. редактор Ю.М. Штарьков
Година: 1989
Издател: М.: Наука
Цена: 12 лв.
Номер: 18094
Наличност: 1
корица
Автор: В.Л. Полешенко
Година: 2000
Издател: ДМК
Цена: 15 лв.
Номер: 12503
Наличност: 1
корица
Автор: Кирил И. Конов
Година: 1988
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 17929
Наличност: 1
корица
Автор: E. Turuta, L. Danci
Година: -
Издател: Virginia
Цена: 10 лв.
Номер: 13437
Наличност: 1
корица
Автор: Майкъл А. Банкс
Година: 2001
Издател: Софтпрес
Цена: 10 лв.
Номер: 20576
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Балански
Година: 1987
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 8176
Наличност: 1
корица
Автор: Ханс Рихардс
Година: 1986
Издател: Техника
Цена: 9 лв.
Номер: 19127
Наличност: 1
корица
Автор: Э. Риз
Година: 1999
Издател: Символ-Плюс
Цена: 10 лв.
Номер: 2849
Наличност: 1
корица
Автор: Емилия Сачкова
Година: 1989
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 2892
Наличност: 1
корица
Автор: И.Я. Козырь
Година: 1987
Издател: М.: Высшая школа
Цена: 8 лв.
Номер: 17917
Наличност: 1