Категории

Книги » Техническа литература

Подкатегории

корица
Автор: Джон. Р. Ливайн
Година: 2001
Издател: АлексСофт
Цена: 15 лв.
Номер: 2136
Наличност: 1
корица
Автор: В. Н. Шунков
Година: 1997
Издател: Элайда
Цена: 12 лв.
Номер: 2171
Наличност: 1
корица
Автор: П.Н. Белянин, М.Ф. Идзон, А.С. Жогин
Година: 1988
Издател: Машиностроение
Цена: 12 лв.
Номер: 18273
Наличност: 1
корица
Автор: А.П. Гавриш, Л.С. Ямпольский
Година: 1989
Издател: Киев, Выща школа
Цена: 15 лв.
Номер: 18161
Наличност: 1
Автор: Л.А. Коледов, Э.М. Ильина
Година: 1987
Издател: Высшая школа
Цена: 10 лв.
Номер: 12430
Наличност: 1
Автор: Г. А. Блинов
Година: 1987
Издател: Высшая школа
Цена: 10 лв.
Номер: 12431
Наличност: 1
корица
Автор: Составитель: А. Монина
Година: 1998
Издател: Рученькина
Цена: 10 лв.
Номер: 2229
Наличност: 1
Автор: Виктор О. Азбел и колектив
Година: 1987
Издател: Техника
Цена: 12 лв.
Номер: 12046
Наличност: 1
корица
Автор: Борис Попов
Година: 1948
Издател: Държавна политехника
Цена: 15 лв.
Номер: 20162
Наличност: 1
Автор: Орлин П. Вълчев и колектив
Година: 1986
Издател: Техника
Цена: 6 лв.
Номер: 12050
Наличност: 1
корица
Автор: Васил Сгурев
Година: 1989
Издател: Наука и изкуство
Цена: 9 лв.
Номер: 8507
Наличност: 1
Автор: Ангел Личев
Година: 1980
Издател: Техника
Цена: 12 лв.
Номер: 12051
Наличност: 1
корица
Автор: И. Ямаков, Р. Дойчинова, М. Христов
Година: 1985
Издател: Техника
Цена: 11 лв.
Номер: 13397
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1966
Издател: Техника
Цена: 10 лв.
Номер: 19785
Наличност: 1
корица
Автор: Р.С. Гутер, Б.В. Овчинский
Година: 1966
Издател: Техника
Цена: 10 лв.
Номер: 17927
Наличност: 1