Категории

Книги » Техническа литература

Подкатегории

Автор: Борис Цанков
Година: 1992
Издател: Техника
Цена: 10 лв.
Номер: 12057
Наличност: 1
корица
Автор: Д. Мак-Кракен, У. Дорн
Година: 1977
Издател: МИР
Цена: 10 лв.
Номер: 17939
Наличност: 1
корица
Автор: Йорданка Николова Славова
Година: 1987
Издател: ВМЭИ Ленин
Цена: 14 лв.
Номер: 12429
Наличност: 1
корица
Автор: под ред. А. Я. Савельева
Година: 1991
Издател: Высшая школа, Москва
Цена: 7 лв.
Номер: 13410
Наличност: 1
корица
Автор: Н.А. Дробница
Година: 1985
Издател: Радио и связь, Москва
Цена: 9 лв.
Номер: 13413
Наличност: 1