Категории

Книги » Техническа литература

Подкатегории

корица
Автор: С.Л. Федосеев
Година: 1995
Издател: ЗИП София
Цена: 10 лв.
Номер: 17954
Наличност: 1
Автор: А.А. Печатин
Година: 1988
Издател: Транспорт
Цена: 17 лв.
Номер: 12467
Наличност: 1
Автор: Ив. Антонов, Б. Щипанов, С. Христов, П. Драгойски
Година: 1978
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 4144
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1998
Издател: Електроинвест
Цена: 9 лв.
Номер: 2727
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Стефанов, Стоян Стоянов, Лало Христов, Борислав Робев, Мехмед Куцев
Година: 1981
Издател: Техника
Цена: 13 лв.
Номер: 19786
Наличност: 1
корица
Автор: А.А. Куликовски
Година: 1956
Издател: Държавно издателство за физкултурна и спортно- техническа литература
Цена: 9 лв.
Номер: 8690
Наличност: 1
Автор: Димитър Русев, Феди Петрунов, Георги Ангелов, Милена Каранфилова
Година: 1989
Издател: Техника
Цена: 7 лв.
Номер: 12037
Наличност: 1
корица
Автор: А. Антонов, К. Палчев, С. Керемедчиев
Година: 1977
Издател: Техника
Цена: 12 лв.
Номер: 4147
Наличност: 1
корица
Автор: Клаус Щренг
Година: 1989
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 6568
Наличност: 1
корица
Автор: Клаус Щренг
Година: 1987
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 8377
Наличност: 1
Автор: Коллектив
Година: 1983
Издател: Энергия
Цена: 15 лв.
Номер: 12497
Наличност: 1
корица
Автор: П. Шкритек
Година: 1991
Издател: Мир, Москва
Цена: 9 лв.
Номер: 14489
Наличност: 1
Автор: Дилип Найк
Година: 1999
Издател: Microsoft Press
Цена: 10 лв.
Номер: 4166
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Никитов
Година: 1952
Издател: Издателство на доброволната организация за съдействие на отбраната
Цена: 30 лв.
Номер: 19077
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Чистяков
Година: 1980
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 4248
Наличност: 1