Категории

Книги » Техническа литература

Подкатегории

Автор: Коллектив
Година: 1983
Издател: Энергия
Цена: 15 лв.
Номер: 12497
Наличност: 1
корица
Автор: П. Шкритек
Година: 1991
Издател: Мир, Москва
Цена: 9 лв.
Номер: 14489
Наличност: 1
Автор: Дилип Найк
Година: 1999
Издател: Microsoft Press
Цена: 10 лв.
Номер: 4166
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Никитов
Година: 1952
Издател: Издателство на доброволната организация за съдействие на отбраната
Цена: 30 лв.
Номер: 19077
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Чистяков
Година: 1980
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 4248
Наличност: 1
Автор: Хр. Куюмджиев и колектив
Година: 1984
Издател: ВТУ Ангел Кънчев - Русе
Цена: 8 лв.
Номер: 12499
Наличност: 1
корица
Автор: И.П.Шмелев
Година: 1993
Издател: Хоббикнига
Цена: 15 лв.
Номер: 21886
Наличност: 1
Автор: Васил Цанев
Година: 1995
Издател: Елси-М
Цена: 9 лв.
Номер: 4314
Наличност: 1
корица
Автор: Начо Начев
Година: 1984
Издател: -
Цена: 10 лв.
Номер: 4315
Наличност: 1
Автор: Н.Ж. Лукин
Година: 1998
Издател: Наука и техника
Цена: 10 лв.
Номер: 12508
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Никифоров, Росица Никифоровоа
Година: 1980
Издател: ВИИ
Цена: 20 лв.
Номер: 19489
Наличност: 1
корица
Автор: Трифон Стефанов
Година: 1973
Издател: Наука и изкуство
Цена: 24 лв.
Номер: 4338
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Мирски, Георги Делчев
Година: 1953
Издател: Наука и изкуство
Цена: 33 лв.
Номер: 7039
Наличност: 1
корица
Автор: Тодор Козловски
Година: 1987
Издател: Военно издателство
Цена: 32 лв.
Номер: 17712
Наличност: 1
корица
Автор: Бистра Христова, Нейчо Тодоров
Година: 1992
Издател: Техника
Цена: 12 лв.
Номер: 10018
Наличност: 1