Категории

Книги » Техническа литература

Подкатегории

корица
Автор: Христо Шинев
Година: 1979
Издател: Техника
Цена: 14 лв.
Номер: 17926
Наличност: 1
Автор: А.И. Агошков
Година: 1954
Издател: Наука и изкуство
Цена: 40 лв.
Номер: 12501
Наличност: 1
корица
Автор: А.Б. Жук
Година: 1992
Издател: Локид
Цена: 20 лв.
Номер: 7175
Наличност: 1
корица
Автор: В. Н. Никифоров, А. Я. Дедов
Година: 1999
Издател: Сервис-Пресс
Цена: 15 лв.
Номер: 8447
Наличност: 1
корица
Автор: В. Н. Никифоров, А. Я. Дедов
Година: 1997
Издател: Сервис-Пресс
Цена: 15 лв.
Номер: 12509
Наличност: 1
корица
Автор: К. Джексън, Р. Файнберг
Година: 1985
Издател: Техника
Цена: 10 лв.
Номер: 15005
Наличност: 1
корица
Автор: А. В. Тимофеев
Година: 1978
Издател: Наука
Цена: 8 лв.
Номер: 21137
Наличност: 1
корица
Автор: Г. Грозев
Година: 1973
Издател: Техника
Цена: 12 лв.
Номер: 13399
Наличност: 1
корица
Автор: Х. Тихчев
Година: 1985
Издател: Техника
Цена: 7 лв.
Номер: 17921
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1980
Издател: СО - Българска гражданска авиация "Балкан"
Цена: 34 лв.
Номер: 17600
Наличност: 1
корица
Автор: Л. Ананиев, Й. Христов, Хр. Христов
Година: 1978
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 17252
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1967
Издател: Металургичен комбинат Кремиковци
Цена: 15 лв.
Номер: 20056
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1985
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 12463
Наличност: 1
корица
Автор: Кирил Боянов, Валентин Кисимов, Димитър Пейчев, Желязко Желязков, Дако Дановски
Година: 1984
Издател: ВИИ Карл Маркс
Цена: 10 лв.
Номер: 13390
Наличност: 1
корица
Автор: Д. Македонски
Година: 1985
Издател: Техника
Цена: 8 лв.
Номер: 17953
Наличност: 1