Категории

Книги » Изкуство » българско изкуство

корица
Автор: Светозар Маринов
Година: 2001
Издател: Париж
Цена: 50 лв.
Номер: 14006
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив към института по изкуствознание към БАН
Година: 1980
Издател: БАН
Цена: 37 лв.
Номер: 2481
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 2004
Издател: Образование и наука
Цена: 40 лв.
Номер: 17372
Наличност: 1
корица
Автор: Генчо Симеонов / Gencho Simeonov
Година: 2010
Издател: Мишлена
Цена: 18 лв.
Номер: 16587
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1960
Издател: Български художник
Цена: 16 лв.
Номер: 5214
Наличност: 1
корица
Автор: Гина Кръстева, Атанас Примовски
Година: 1970
Издател: Български художник
Цена: 45 лв.
Номер: 18326
Наличност: 1
корица
Автор: Йонка Коцева
Година: 1978
Издател: Български художник
Цена: 120 лв.
Номер: 16588
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1959
Издател: Картинна галерия
Цена: 25 лв.
Номер: 18987
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1958
Издател: Картинна галерия
Цена: 30 лв.
Номер: 18986
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1957
Издател: Картинна галерия
Цена: 22 лв.
Номер: 2891
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1957
Издател: Картинна галерия
Цена: 30 лв.
Номер: 17481
Наличност: 1
корица
Автор: Никола Мавродинов
Година: 1959
Издател: Наука и изкуство
Цена: 32 лв.
Номер: 8936
Наличност: 1
корица
Автор: Любен Прашков
Година: 1981
Издател: Септември
Цена: 30 лв.
Номер: 5183
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1978
Издател: Български художник
Цена: 32 лв.
Номер: 7996
Наличност: 1
корица
Автор: Димитър Овчаров
Година: 2010
Издател: Български бестелър
Цена: 10 лв.
Номер: 19902
Наличност: 1