Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Ангелъ Бънковъ
Година: 1943
Издател: Изгревъ
Цена: 25 лв.
Номер: 5071
Наличност: 1
корица
Автор: Архимандритъ Зиновий п.Петровъ
Година: 1909
Издател: Бр. Г. Дюлгерови
Цена: 40 лв.
Номер: 12756
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Бухарин
Година: -
Издател: БКП (тесни социалисти)
Цена: 32 лв.
Номер: 21840
Наличност: 1
корица
Автор: Хенри Джорджъ
Година: 1933
Издател: Посредникъ
Цена: 18 лв.
Номер: 13337
Наличност: 1
корица
Автор: Шарл Жид
Година: 1925
Издател: Кооперативна мисъл
Цена: 21 лв.
Номер: 19851
Наличност: 1
корица
Автор: Фридрих Енгелс
Година: 1945
Издател: Гологанов
Цена: 16 лв.
Номер: 12245
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1924
Издател: Св. Синодъ на Българската църква
Цена: 15 лв.
Номер: 19976
Наличност: 1
корица
Автор: С. Казанджиевъ
Година: 1940
Издател: Университетска печатница
Цена: 55 лв.
Номер: 12116
Наличност: 1
корица
Автор: Майоритѣ Табаков и Каравелов
Година: 1938
Издател: Печатница на Военно-издателския фондъ -- София
Цена: 30 лв.
Номер: 16824
Наличност: 1
корица
Автор: Майорите Табаковъ и Каравеловъ
Година: 1932
Издател: Печатница на Военно-издателския фондъ
Цена: 25 лв.
Номер: 20278
Наличност: 1
корица
Автор: Джон Бънян
Година: 1926
Издател: Модерна печатница
Цена: 40 лв.
Номер: 21852
Наличност: 1
корица
Автор: Павелъ Делирадевъ
Година: 1943
Издател: Христо Г. Дановъ
Цена: 20 лв.
Номер: 12338
Наличност: 1
корица
Автор: Махатма Ганди
Година: 1935
Издател: Посредникъ
Цена: 30 лв.
Номер: 13341
Наличност: 1
корица
Автор: Кап. Малиновъ К., Подпор. Мечковъ Вл.
Година: 1933
Издател: -
Цена: 26 лв.
Номер: 16624
Наличност: 1
корица
Автор: Суоми Вивекананда / Свами Вивекананда
Година: 1933
Издател: Книгоиздательство Н. Гудкова, Рига (Латвия)
Цена: 120 лв.
Номер: 18752
Наличност: 1