Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Младенъ Исаевъ, Асенъ Босевъ, Стоянъ Ц. Даскаловъ, Ат. Миховъ, Н. Димитровъ, Трайко Симеоновъ, П. Делирадевъ, Любенъ Мелнишки, П. Дачевъ и др.
Година: 1941
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18449
Наличност: 1
корица
Автор: Д. Немировъ, Т. Симеоновъ, Ил. Бешковъ, Н. Станевъ, Ст. Андреевъ, Раф. Поповъ, Дончо Славчевъ, Фр. Бушъ и др.
Година: 1935
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18434
Наличност: 1
корица
Автор: Ст. Чилингировъ, Й. Стубелъ, Сава Макъ, Ник. Станевъ, П. Делирадевъ, Ив. Караковски, Раф. Поповъ, Мл. Филиповъ, Трайко Симеоновъ, Др. Лозенски, Ат. Георгиевъ, Х. Манзурдинъ Ахмадъ
Година: 1936
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18438
Наличност: 1
корица
Автор: А. Каралийчевъ, Младенъ Исаевъ, Йорданъ Йовковъ, Ас. Босевъ, Тр. Симеоновъ, Тод. Димитровъ, Н. Станевъ, Р. Поповъ, Д. Славчевъ и др.
Година: 1938
Издател: София
Цена: 5 лв.
Номер: 18444
Наличност: 1
корица
Автор: Ем. п. Димитровъ, С. Красински, Д. х.Ивановъ, Н. Никитовъ, Н. Станевъ, Р. Поповъ, К.П. Домусчиевъ, Н. Северинъ и др.
Година: 1935
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18433
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Фурнаджиевъ, Ив. Карановски, Т.Г. Влайковъ, Цено Тодоровъ, Н. Станевъ, Ст. Андреевъ, П. Делирадевъ, Раф. Поповъ и др.
Година: 1938
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18443
Наличност: 1
корица
Автор: Й. Стубелъ, Георги Райчевъ, Александъръ Муратовъ, Н. Станевъ, П. Делирадевъ, Рафаилъ Поповъ, Дончо Славчевъ, П. Марковъ и др.
Година: 1940
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18448
Наличност: 1
корица
Автор: Ив. Вазов, В. Полянов, К. Христов и др.
Година: 1926
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18426
Наличност: 1
корица
Автор: Ст. Михайловски, Н. Станевъ и др.
Година: 1927
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18427
Наличност: 1
корица
Автор: Славчо Красински, Й. Стубелъ, Б. Деневъ, Вл. Димитровъ, Н. Станевъ, Ст. Андреевъ, П. Делирадевъ, Раф. Поповъ
Година: 1936
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18437
Наличност: 1
корица
Автор: Н. Фурнаджиевъ, Славчо Ангеловъ, Георги Райчевъ, М. Жековъ, Д. Занковъ, Никола Станевъ, Славчо Ангеловъ, Ст. Андреевъ, Лазаръ п.Димитровъ, Г. Ковановъ, Дончо Славчевъ, В. Първовъ и др.
Година: 1941
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18450
Наличност: 1
корица
Автор: Н. п.Филиповъ, Трайко Симеоновъ, Илия Бешковъ, Никола Станевъ, Павелъ Делирадевъ, Раф. Поповъ, Д. Славчевъ и др.
Година: 1936
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18436
Наличност: 1
корица
Автор: Никола Фурнаджиевъ, Атанасъ Душковъ, Д. Чокановъ, Г. Константиновъ, Елинъ Пелинъ, Ненчо Савовъ, Н. Станевъ, Г. Ковановъ, Д. Славчевъ, Р. Поповъ, Лоотонъ Ивансъ и др.
Година: 1939
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18445
Наличност: 1
корица
Автор: Й. Стубелъ, Н. Станевъ и др.
Година: 1934
Издател: София
Цена: 35 лв.
Номер: 18451
Наличност: 1
корица
Автор: сборник
Година: 1931
Издател: Списание Звено
Цена: 30 лв.
Номер: 4131
Наличност: 1