Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Ернестъ Хекелъ
Година: 1929
Издател: Ст. Атанасовъ
Цена: 20 лв.
Номер: 9011
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Плехановъ
Година: 1903
Издател: Георги Бакалов - Научни издания №32
Цена: 30 лв.
Номер: 20000
Наличност: 1
Автор: Сборник
Година: 1892
Издател: П. Мутафовъ & С-ие
Цена: 60 лв.
Номер: 12821
Наличност: 1
корица
Автор: Ц. Церковски, Н. Станевъ, Н. Вагнеръ, К. Христовъ и др.
Година: 1927
Издател: София
Цена: 9 лв.
Номер: 18429
Наличност: 1
корица
Автор: Т.Г. Влайковъ, А. Разцветниковъ, С. Красински, Т. Симеоновъ, Н. Станевъ, И. Енчевъ, Р. Поповъ, Н.А. Мушмовъ, Д. Славчевъ и др.
Година: 1935
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18431
Наличност: 1
корица
Автор: Конст.Н. Петкановъ, Й. Стубелъ, А. Душковъ, Н. Никитовъ, Н. Станевъ, Л.Н. Толстой, П. Делирадевъ, Раф. Поповъ, Ив. Панчевъ, Ст. Каблешкова и др.
Година: 1938
Издател: София
Цена: 6 лв.
Номер: 18441
Наличност: 1
корица
Автор: Дора Габе, Н. Бояновъ, Ил. Бешковъ, Н. Станевъ, Ст. Андреевъ, М. Рачевъ, Д-ръ К. Карстенъ, Раф. Поповъ, Н.В. Ракитинъ, А. Друмевъ, Ф. Шмидъ и др.
Година: 1935
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18435
Наличност: 1
корица
Автор: Й. Стубелъ, Бор. Василевъ, Хр.Д. Златаревъ, Петъръ Сечанъ, Никола Станевъ, Раф. Поповъ, Т. Колевъ, Фео Хаджи Мишева, Вл.Л. Дуровъ и др.
Година: 1936
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18439
Наличност: 1
корица
Автор: Й. Стубелъ, Хр.Д. Златаревъ, Никола Станевъ, Никола Вълевъ, Ас. Калояновъ, П. Делирадевъ, Свет. Богоровъ, Тр. Симеоновъ и др.
Година: 1938
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18440
Наличност: 1
корица
Автор: Й. Стубелъ, Е. Багряна, Хр.Д. Златаревъ, Константинъ Н. Петкановъ, Хр. Цанковъ-Дерижанъ, Ив. Карановски, Никола Станевъ, Ив. Велковъ, Р.П. Петровъ, Д-ръ Хр. Сеизовъ, А. Илиевъ и др.
Година: 1939
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18446
Наличност: 1
корица
Автор: Й. Йовковъ, Н. Станевъ, А. Каралийчевъ, Проф. М.Н. Богдановъ, Н. Никитов, К. Евалд, З. Стояновъ и др.
Година: 1927
Издател: София
Цена: 8 лв.
Номер: 18430
Наличност: 1
корица
Автор: А. Каралийчевъ, Й. Стубелъ, Н. Станевъ, Р. Поповъ, К. Мутафовъ, Вагнеръ, Д-ръ В. Мирски
Година: 1935
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18432
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Райчевъ, Сл. Красински, Денчо Марчевски, Тр. Симеоновъ, Ник. Станевъ, Раф. Поповъ, Матвей Вълевъ и др.
Година: 1938
Издател: София
Цена: 5 лв.
Номер: 18442
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Райчевъ, Нанчо Савовъ, Ат. Миховъ, Проф. Ст. Баджовъ, Иванъ Карановски, Ас. Калояновъ, Атанасъ Душковъ, Денчо Марчевски, Никола Станевъ, Александъръ Муратовъ, Пиеръ Лоти, Дончо Славчевъ и др.
Година: 1940
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18447
Наличност: 1
корица
Автор: К. Христовъ, Н. Станевъ, Н. Никитовъ, Тр. Симеоновъ, В. Аверинъ и др.
Година: 1927
Издател: София
Цена: 7 лв.
Номер: 18428
Наличност: 1