Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Теодора Пейкова
Година: -
Издател: списание Икономия и домакинство
Цена: 10 лв.
Номер: 12748
Наличност: 1
корица
Автор: Емилъ Лудвигъ
Година: 1943
Издател: Славчо Атанасовъ
Цена: 25 лв.
Номер: 9744
Наличност: 1
корица
Автор: Редактира Петъръ Бояджиевъ
Година: -
Издател: -
Цена: 17 лв.
Номер: 19085
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1937
Издател: Факелъ
Цена: 35 лв.
Номер: 20007
Наличност: 1
корица
Автор: Капитан Найден Я. Найденов
Година: 1945
Издател: Централно ръководство на Съюза на железничарите и моряците в България
Цена: 30 лв.
Номер: 18944
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1907
Издател: Нашъ животъ
Цена: 25 лв.
Номер: 12396
Наличност: 1
корица
Автор: Д-ръ А. Моль, Паулъ Хайзе, Зигридъ Ундсетъ, Еврипидъ, Майнъ-Ридъ, Хуго Бетауеръ
Година: 1899
Издател: Списание "Съвременна хигиена", Списание "Библиотека", Вестник на жената, Животъ, "Е.П. Христовъ, Право
Цена: 50 лв.
Номер: 17619
Наличност: 1
корица
Автор: М.Ю. Лермонтовъ, Шеспиръ, Майнъ Ридъ, В. Дал др.
Година: -
Издател: -
Цена: 50 лв.
Номер: 17799
Наличност: 1
корица
Автор: Йосифъ П. Любеновъ
Година: 1892
Издател: Българско знаме, Сливен
Цена: 70 лв.
Номер: 20080
Наличност: 1
корица
Автор: Жан-Жак Русо
Година: 1939
Издател: София
Цена: 20 лв.
Номер: 13303
Наличност: 1
корица
Автор: Д-ръ Любомир Владикинъ
Година: 1939
Издател: София, Придворна печатница
Цена: 35 лв.
Номер: 17633
Наличност: 1
корица
Автор: Маньо Стоянов, Христо Кодов
Година: 1964
Издател: Наука и изкуство
Цена: 50 лв.
Номер: 7567
Наличност: 1
корица
Автор: И. Гобчански
Година: 1905
Издател: Издателство на Св. Синодъ на Българската Църква
Цена: 35 лв.
Номер: 19238
Наличност: 1
корица
Автор: Иван х. Кулев
Година: 1948
Издател: Земснаб
Цена: 15 лв.
Номер: 3447
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Димитров
Година: 1915
Издател: Партийна социалистическа книжарница и печатница
Цена: 18 лв.
Номер: 20001
Наличност: 1