Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: -
Година: 1924
Издател: София, Кооперативна печатница Франклинъ
Цена: 17 лв.
Номер: 18953
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1993
Издател: БАН
Цена: 50 лв.
Номер: 5059
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1930
Издател: Държавна печатница
Цена: 30 лв.
Номер: 7940
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1927
Издател: Държавна печатница
Цена: 20 лв.
Номер: 7946
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1908
Издател: Търновско свещеническо братство Ефтимий патриархъ български
Цена: 20 лв.
Номер: 14417
Наличност: 1
корица
Автор: А.Е. Корнейчукъ
Година: 1945
Издател: София
Цена: 10 лв.
Номер: 12034
Наличност: 1
корица
Автор: Бочо Рачевъ / Петръ Симеоновъ / А. Богдановъ
Година: 1909
Издател: -
Цена: 60 лв.
Номер: 12356
Наличност: 1
корица
Автор: проф. д-ръ Августъ Форелъ
Година: 1937
Издател: Хемусъ
Цена: 22 лв.
Номер: 9916
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1913
Издател: Министерство на финансите
Цена: 60 лв.
Номер: 19406
Наличност: 1
корица
Автор: Методий Бърдаров, Емануил Гюрков
Година: 1943
Издател: Министерство на народното просвещение
Цена: 14 лв.
Номер: 6205
Наличност: 1
корица
Автор: Ил. Янулов
Година: 1925
Издател: Борисъ А. Кожухаровъ
Цена: 20 лв.
Номер: 20671
Наличност: 1
корица
Автор: Д. Ф. Ан / А. Б. Буковски
Година: 1890
Издател: А. Ивановъ / Търговска печатница на В. Ив. Спатаропулосъ
Цена: 35 лв.
Номер: 21010
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1943
Издател: СУ "Св. Климент Охридски"
Цена: 15 лв.
Номер: 19860
Наличност: 1
корица
Автор: Ангелъ Бънковъ
Година: 1943
Издател: Изгревъ
Цена: 25 лв.
Номер: 5071
Наличност: 1
корица
Автор: Архимандритъ Зиновий п.Петровъ
Година: 1909
Издател: Бр. Г. Дюлгерови
Цена: 40 лв.
Номер: 12756
Наличност: 1