Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Кирил Йорданов
Година: 1933
Издател: Добри Тодоровъ - Природолечение
Цена: 12 лв.
Номер: 20493
Наличност: 1
Автор: Лев Ерато-Слуцки
Година: -
Издател: Ст. Атанасов
Цена: 16 лв.
Номер: 12872
Наличност: 1
корица
Автор: Любомир Владикин
Година: 1935
Издател: Придворна печатница
Цена: 50 лв.
Номер: 20296
Наличност: 1
корица
Автор: Стоянъ Георгиевъ
Година: 1904
Издател: Придворна печатница
Цена: 62 лв.
Номер: 12766
Наличност: 1
корица
Автор: Маринъ Големиновъ
Година: 1937
Издател: Военно-издателски фондъ
Цена: 45 лв.
Номер: 12004
Наличност: 1
корица
Автор: Вал. Булгаковъ
Година: 1924
Издател: Посредникъ
Цена: 40 лв.
Номер: 12000
Наличност: 1
корица
Автор: Гастонъ Тисандие, Вагнеръ-Фрейеръ, Д-р Бурински, Федо, Брюнелъ и др.
Година: 1898
Издател: Хр. Медаровъ - Ломъ
Цена: 80 лв.
Номер: 13331
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Караиванов
Година: 1940
Издател: Военноиздателски фондъ
Цена: 32 лв.
Номер: 20647
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1906
Издател: Братия Прошекови
Цена: 50 лв.
Номер: 12002
Наличност: 1
корица
Автор: Редактор Д-р Витанов
Година: 1901
Издател: Мядицинска беседа
Цена: 75 лв.
Номер: 20197
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1926
Издател: Христо Г. Дановъ
Цена: 40 лв.
Номер: 5175
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1927
Издател: Христо Г. Дановъ
Цена: 40 лв.
Номер: 5174
Наличност: 1
корица
Автор: Н.Ив. Ванковъ
Година: -
Издател: Лисичковъ
Цена: 17 лв.
Номер: 11998
Наличност: 1
корица
Автор: Полъ Ашаръ
Година: -
Издател: София
Цена: 10 лв.
Номер: 7947
Наличност: 1
корица
Автор: Харолд Армстронг
Година: 1943
Издател: М.Г. Смрикаровъ
Цена: 12 лв.
Номер: 9745
Наличност: 1