Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Сл. Генчев, Д. П. Койчев
Година: 1940
Издател: Казанлъшка долина
Цена: 20 лв.
Номер: 21219
Наличност: 1
корица
Автор: Маньо Стоянов, Христо Кодов
Година: 1964
Издател: Наука и изкуство
Цена: 50 лв.
Номер: 7567
Наличност: 1
корица
Автор: Д-ръ Владиславъ Алексиевъ
Година: 1940
Издател: София
Цена: 35 лв.
Номер: 18582
Наличност: 1
корица
Автор: Йордан Стоичков
Година: 1948
Издател: Университетско издателство
Цена: 35 лв.
Номер: 21934
Наличност: 1
корица
Автор: Шарлъ Жидъ
Година: 1928
Издател: Напредъ, София
Цена: 45 лв.
Номер: 8694
Наличност: 1
корица
Автор: Владимир Полянов
Година: 1947
Издател: Знание - -София
Цена: 18 лв.
Номер: 19044
Наличност: 1
корица
Автор: В.В. Лункевич
Година: 1947
Издател: Нариздат
Цена: 20 лв.
Номер: 12028
Наличност: 1
корица
Автор: Тихамер Тот
Година: 1936
Издател: Т. Т. Драгиевъ и сие
Цена: 10 лв.
Номер: 21850
Наличност: 1
корица
Автор: Констант. П. Овчаровъ
Година: 1933
Издател: Родина
Цена: 35 лв.
Номер: 7903
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1924
Издател: София, Кооперативна печатница Франклинъ
Цена: 17 лв.
Номер: 18953
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1993
Издател: БАН
Цена: 50 лв.
Номер: 5059
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1930
Издател: Държавна печатница
Цена: 30 лв.
Номер: 7940
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1927
Издател: Държавна печатница
Цена: 20 лв.
Номер: 7946
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1908
Издател: Търновско свещеническо братство Ефтимий патриархъ български
Цена: 20 лв.
Номер: 14417
Наличност: 1
корица
Автор: Бочо Рачевъ / Петръ Симеоновъ / А. Богдановъ
Година: 1909
Издател: -
Цена: 60 лв.
Номер: 12356
Наличност: 1