Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Емилъ Лудвигъ
Година: 1943
Издател: Славчо Атанасовъ
Цена: 25 лв.
Номер: 9744
Наличност: 1
корица
Автор: Редактира Петъръ Бояджиевъ
Година: -
Издател: -
Цена: 17 лв.
Номер: 19085
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1937
Издател: Факелъ
Цена: 35 лв.
Номер: 20007
Наличност: 1
корица
Автор: М.Ю. Лермонтовъ, Шеспиръ, Майнъ Ридъ, В. Дал др.
Година: -
Издател: -
Цена: 50 лв.
Номер: 17799
Наличност: 1
корица
Автор: Йосифъ П. Любеновъ
Година: 1892
Издател: Българско знаме, Сливен
Цена: 70 лв.
Номер: 20080
Наличност: 1
корица
Автор: Сл. Генчев, Д. П. Койчев
Година: 1940
Издател: Казанлъшка долина
Цена: 20 лв.
Номер: 21219
Наличност: 1
корица
Автор: Маньо Стоянов, Христо Кодов
Година: 1964
Издател: Наука и изкуство
Цена: 50 лв.
Номер: 7567
Наличност: 1
корица
Автор: Иван х. Кулев
Година: 1948
Издател: Земснаб
Цена: 15 лв.
Номер: 3447
Наличност: 1
корица
Автор: Д-ръ Владиславъ Алексиевъ
Година: 1940
Издател: София
Цена: 35 лв.
Номер: 18582
Наличност: 1
корица
Автор: Йордан Стоичков
Година: 1948
Издател: Университетско издателство
Цена: 35 лв.
Номер: 21934
Наличност: 1
корица
Автор: Шарлъ Жидъ
Година: 1928
Издател: Напредъ, София
Цена: 45 лв.
Номер: 8694
Наличност: 1
корица
Автор: Владимир Полянов
Година: 1947
Издател: Знание - -София
Цена: 18 лв.
Номер: 19044
Наличност: 1
корица
Автор: В.В. Лункевич
Година: 1947
Издател: Нариздат
Цена: 20 лв.
Номер: 12028
Наличност: 1
корица
Автор: Тихамер Тот
Година: 1936
Издател: Т. Т. Драгиевъ и сие
Цена: 10 лв.
Номер: 21850
Наличност: 1
корица
Автор: Констант. П. Овчаровъ
Година: 1933
Издател: Родина
Цена: 35 лв.
Номер: 7903
Наличност: 1