Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Иван Радославов
Година: -
Издател: Хемус
Цена: 20 лв.
Номер: 20006
Наличност: 1
корица
Автор: Григорий Петровъ
Година: 1926
Издател: Т.Ф. Чипевъ
Цена: 16 лв.
Номер: 15011
Наличност: 1
корица
Автор: Симеонъ Андреевъ
Година: 1939
Издател: Завети
Цена: 15 лв.
Номер: 5133
Наличност: 1
корица
Автор: Лазар Добрич
Година: 1940
Издател: Изгревъ
Цена: 35 лв.
Номер: 5130
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: -
Издател: -
Цена: 25 лв.
Номер: 18807
Наличност: 1
корица
Автор: Фр. Шилеръ
Година: 1939
Издател: Знание
Цена: 50 лв.
Номер: 5104
Наличност: 1
корица
Автор: Н. И. Зибер
Година: 1938
Издател: Д. Гологановъ
Цена: 15 лв.
Номер: 20590
Наличност: 1
корица
Автор: У. Скатъ-Елиотъ
Година: 1919
Издател: Военно книгоиздателство
Цена: 30 лв.
Номер: 17591
Наличност: 1
корица
Автор: Ервинъ Розинъ, Ф. Осендовски
Година: -
Издател: Ст. Атанасовъ
Цена: 35 лв.
Номер: 13429
Наличност: 1
корица
Автор: Д. С. Тончев
Година: 1927
Издател: Печатница на Т. Т. Драгиевъ
Цена: 30 лв.
Номер: 20181
Наличност: 1
корица
Автор: Петър Нейков
Година: 1922
Издател: Пряпорец
Цена: 25 лв.
Номер: 20009
Наличност: 1
корица
Автор: проф. М.И. Ростовцевъ, Поль Луи, Карл Кауцки, Густав Екщаин
Година: -
Издател: -
Цена: 95 лв.
Номер: 18809
Наличност: 1
корица
Автор: Вениамин Димитров / Михаил Зидаров / Владимир Ленски / Владимир Ленски
Година: 1924
Издател: Първа печ. произв. кооп. Работник / Взаимност / Д-во за култ. единение на младите славяни в България / Гр. Ив. Гавазов
Цена: 60 лв.
Номер: 19121
Наличност: 1
корица
Автор: сборник
Година: 1880
Издател: -
Цена: 50 лв.
Номер: 19306
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1919
Издател: Партийна социалистическа книжарница и печатница
Цена: 25 лв.
Номер: 20010
Наличност: 1