Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Гастонъ Тисандие, Вагнеръ-Фрейеръ, Д-р Бурински, Федо, Брюнелъ и др.
Година: 1898
Издател: Хр. Медаровъ - Ломъ
Цена: 80 лв.
Номер: 13331
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Караиванов
Година: 1940
Издател: Военноиздателски фондъ
Цена: 32 лв.
Номер: 20647
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1906
Издател: Братия Прошекови
Цена: 50 лв.
Номер: 12002
Наличност: 1
корица
Автор: Редактор Д-р Витанов
Година: 1901
Издател: Мядицинска беседа
Цена: 75 лв.
Номер: 20197
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1926
Издател: Христо Г. Дановъ
Цена: 40 лв.
Номер: 5175
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1927
Издател: Христо Г. Дановъ
Цена: 40 лв.
Номер: 5174
Наличност: 1
корица
Автор: Н.Ив. Ванковъ
Година: -
Издател: Лисичковъ
Цена: 17 лв.
Номер: 11998
Наличност: 1
корица
Автор: Михаилъ Ив. Маджаровъ
Година: 1929
Издател: С.М. Стайковъ
Цена: 35 лв.
Номер: 11946
Наличност: 1
корица
Автор: Теодора Пейкова
Година: -
Издател: списание Икономия и домакинство
Цена: 12 лв.
Номер: 12771
Наличност: 1
корица
Автор: Теодора Пейкова
Година: -
Издател: списание Икономия и домакинство
Цена: 10 лв.
Номер: 12748
Наличност: 1
корица
Автор: Емилъ Лудвигъ
Година: 1943
Издател: Славчо Атанасовъ
Цена: 25 лв.
Номер: 9744
Наличност: 1
корица
Автор: Редактира Петъръ Бояджиевъ
Година: -
Издател: -
Цена: 17 лв.
Номер: 19085
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1937
Издател: Факелъ
Цена: 35 лв.
Номер: 20007
Наличност: 1
корица
Автор: М.Ю. Лермонтовъ, Шеспиръ, Майнъ Ридъ, В. Дал др.
Година: -
Издател: -
Цена: 50 лв.
Номер: 17799
Наличност: 1
корица
Автор: Йосифъ П. Любеновъ
Година: 1892
Издател: Българско знаме, Сливен
Цена: 70 лв.
Номер: 20080
Наличност: 1