Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Янко Яневъ
Година: 1932
Издател: Джамбазовъ
Цена: 25 лв.
Номер: 12182
Наличност: 1
Автор: Георги С. Козаровъ
Година: 1934
Издател: П. Глушковъ
Цена: 27 лв.
Номер: 12816
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1926
Издател: Църковенъ вестникъ
Цена: 12 лв.
Номер: 7930
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1923
Издател: Гладстонъ
Цена: 45 лв.
Номер: 20067
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1941
Издател: Синодално издателство
Цена: 14 лв.
Номер: 19854
Наличност: 1
корица
Автор: проф. Станчо Чолаков - главен редактор
Година: 1941
Издател: Василъ Кузмановъ
Цена: 40 лв.
Номер: 13977
Наличност: 1
корица
Автор: проф. Станчо Чолаков - главен редактор
Година: 1940
Издател: Василъ Кузмановъ
Цена: 40 лв.
Номер: 13978
Наличност: 1
корица
Автор: D-r Dubois
Година: 1906
Издател: Др. Акц. Печатница "Светлина"
Цена: 20 лв.
Номер: 18973
Наличност: 1
корица
Автор: Освалдъ Шпенглеръ
Година: 1947
Издател: Д-ръ Ж. Мариновъ
Цена: 20 лв.
Номер: 2558
Наличност: 1
корица
Автор: Димитъръ Н. Осининъ - избралъ и подредилъ
Година: 1943
Издател: София
Цена: 15 лв.
Номер: 12558
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: -
Издател: Книпетографъ
Цена: 12 лв.
Номер: 13312
Наличност: 1
корица
Автор: Сава Ботевъ, Йосифъ Г. Ковачевъ
Година: 1937
Издател: С.М. Стайковъ
Цена: 75 лв.
Номер: 13302
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Радославов
Година: -
Издател: Хемус
Цена: 20 лв.
Номер: 20006
Наличност: 1
корица
Автор: Григорий Петровъ
Година: 1926
Издател: Т.Ф. Чипевъ
Цена: 16 лв.
Номер: 15011
Наличност: 1
корица
Автор: Павел Делирадев
Година: 1929
Издател: Печатница "Гладстонъ"
Цена: 29 лв.
Номер: 21855
Наличност: 1