Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: проф. Станчо Чолаков - главен редактор
Година: 1940
Издател: Василъ Кузмановъ
Цена: 40 лв.
Номер: 13978
Наличност: 1
корица
Автор: Освалдъ Шпенглеръ
Година: 1947
Издател: Д-ръ Ж. Мариновъ
Цена: 20 лв.
Номер: 2558
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: -
Издател: Книпетографъ
Цена: 12 лв.
Номер: 13312
Наличност: 1
корица
Автор: Сава Ботевъ, Йосифъ Г. Ковачевъ
Година: 1937
Издател: С.М. Стайковъ
Цена: 75 лв.
Номер: 13302
Наличност: 1
корица
Автор: Григорий Петровъ
Година: 1926
Издател: Т.Ф. Чипевъ
Цена: 16 лв.
Номер: 15011
Наличност: 1
корица
Автор: Павел Делирадев
Година: 1929
Издател: Печатница "Гладстонъ"
Цена: 29 лв.
Номер: 21855
Наличност: 1
корица
Автор: Лазар Добрич
Година: 1940
Издател: Изгревъ
Цена: 35 лв.
Номер: 5130
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: -
Издател: -
Цена: 25 лв.
Номер: 18807
Наличност: 1
корица
Автор: Н. И. Зибер
Година: 1938
Издател: Д. Гологановъ
Цена: 15 лв.
Номер: 20590
Наличност: 1
корица
Автор: Д. С. Тончев
Година: 1927
Издател: Печатница на Т. Т. Драгиевъ
Цена: 30 лв.
Номер: 20181
Наличност: 1
корица
Автор: Вениамин Димитров / Михаил Зидаров / Владимир Ленски / Владимир Ленски
Година: 1924
Издател: Първа печ. произв. кооп. Работник / Взаимност / Д-во за култ. единение на младите славяни в България / Гр. Ив. Гавазов
Цена: 60 лв.
Номер: 19121
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1919
Издател: Партийна социалистическа книжарница и печатница
Цена: 25 лв.
Номер: 20010
Наличност: 1
корица
Автор: Кирил Йорданов
Година: 1933
Издател: Добри Тодоровъ - Природолечение
Цена: 12 лв.
Номер: 20493
Наличност: 1
Автор: Лев Ерато-Слуцки
Година: -
Издател: Ст. Атанасов
Цена: 16 лв.
Номер: 12872
Наличност: 1
корица
Автор: Маринъ Големиновъ
Година: 1937
Издател: Военно-издателски фондъ
Цена: 45 лв.
Номер: 12004
Наличност: 1