Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Харитонъ Генадиевъ
Година: 1909
Издател: Христо Г. Данов
Цена: 40 лв.
Номер: 19402
Наличност: 1
корица
Автор: Емиль дю Буа-Реймон
Година: 1906
Издател: П. Калъчев - Научно-философска библиотека №2
Цена: 15 лв.
Номер: 20014
Наличност: 1
Автор: Илия Казанджиевъ
Година: -
Издател: Книпеграфъ АД
Цена: 11 лв.
Номер: 12818
Наличност: 1
корица
Автор: Асенъ Златаровъ
Година: 1936
Издател: Ново училище
Цена: 20 лв.
Номер: 11999
Наличност: 1
корица
Автор: Янко Яневъ
Година: 1932
Издател: Джамбазовъ
Цена: 25 лв.
Номер: 12182
Наличност: 1
Автор: Георги С. Козаровъ
Година: 1934
Издател: П. Глушковъ
Цена: 27 лв.
Номер: 12816
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1926
Издател: Църковенъ вестникъ
Цена: 12 лв.
Номер: 7930
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1923
Издател: Гладстонъ
Цена: 45 лв.
Номер: 20067
Наличност: 1
корица
Автор: Хр.Ив. Поповъ
Година: 1901
Издател: Хр.Г. Дановъ
Цена: 90 лв.
Номер: 6910
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1941
Издател: Синодално издателство
Цена: 14 лв.
Номер: 19854
Наличност: 1
корица
Автор: проф. Станчо Чолаков - главен редактор
Година: 1941
Издател: Василъ Кузмановъ
Цена: 40 лв.
Номер: 13977
Наличност: 1
корица
Автор: проф. Станчо Чолаков - главен редактор
Година: 1940
Издател: Василъ Кузмановъ
Цена: 40 лв.
Номер: 13978
Наличност: 1
корица
Автор: D-r Dubois
Година: 1906
Издател: Др. Акц. Печатница "Светлина"
Цена: 20 лв.
Номер: 18973
Наличност: 1
корица
Автор: Освалдъ Шпенглеръ
Година: 1947
Издател: Д-ръ Ж. Мариновъ
Цена: 20 лв.
Номер: 2558
Наличност: 1
корица
Автор: Димитъръ Н. Осининъ - избралъ и подредилъ
Година: 1943
Издател: София
Цена: 15 лв.
Номер: 12558
Наличност: 1