Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: -
Година: 1937
Издател: Печатница Добриновъ, Табаковъ
Цена: 15 лв.
Номер: 18771
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Плехановъ
Година: 1909
Издател: Ст. Загора
Цена: 25 лв.
Номер: 19996
Наличност: 1
корица
Автор: Фридрихъ Паулсенъ
Година: 1921
Издател: Животъ
Цена: 20 лв.
Номер: 10024
Наличност: 1
корица
Автор: Фридрих Паулсен
Година: 1912
Издател: Глобусъ
Цена: 18 лв.
Номер: 20555
Наличност: 1
корица
Автор: Й. Сталин
Година: 1947
Издател: БКП (комунисти)
Цена: 9 лв.
Номер: 13305
Наличност: 1
корица
Автор: Харитонъ Генадиевъ
Година: 1909
Издател: Христо Г. Данов
Цена: 40 лв.
Номер: 19402
Наличност: 1
корица
Автор: Емиль дю Буа-Реймон
Година: 1906
Издател: П. Калъчев - Научно-философска библиотека №2
Цена: 15 лв.
Номер: 20014
Наличност: 1
Автор: Илия Казанджиевъ
Година: -
Издател: Книпеграфъ АД
Цена: 11 лв.
Номер: 12818
Наличност: 1
корица
Автор: Асенъ Златаровъ
Година: 1936
Издател: Ново училище
Цена: 20 лв.
Номер: 11999
Наличност: 1
корица
Автор: Янко Яневъ
Година: 1932
Издател: Джамбазовъ
Цена: 25 лв.
Номер: 12182
Наличност: 1
Автор: Георги С. Козаровъ
Година: 1934
Издател: П. Глушковъ
Цена: 27 лв.
Номер: 12816
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1926
Издател: Църковенъ вестникъ
Цена: 12 лв.
Номер: 7930
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1923
Издател: Гладстонъ
Цена: 45 лв.
Номер: 20067
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1941
Издател: Синодално издателство
Цена: 14 лв.
Номер: 19854
Наличност: 1
корица
Автор: проф. Станчо Чолаков - главен редактор
Година: 1941
Издател: Василъ Кузмановъ
Цена: 40 лв.
Номер: 13977
Наличност: 1