Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Ил.С. Бойчевъ
Година: 1926
Издател: Родина
Цена: 25 лв.
Номер: 5035
Наличност: 1
корица
Автор: Цветанъ Минковъ
Година: 1932
Издател: Древна България
Цена: 26 лв.
Номер: 14405
Наличност: 1
корица
Автор: Илия С. Бобчев
Година: 1946
Издател: сп. Православен мисионер - Синодална печатница
Цена: 12 лв.
Номер: 14737
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1914
Издател: Международно трактатно дружество въ Хамбургъ
Цена: 20 лв.
Номер: 2075
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1912
Издател: София
Цена: 15 лв.
Номер: 14193
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1924
Издател: Новъ животъ
Цена: 45 лв.
Номер: 14729
Наличност: 1
корица
Автор: Николай Райновъ
Година: 1941
Издател: Ст. Атанасовъ
Цена: 25 лв.
Номер: 17639
Наличност: 1
корица
Автор: Павел Делирадев
Година: 1926
Издател: Гладстонъ
Цена: 30 лв.
Номер: 19975
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1937
Издател: Печатница Добриновъ, Табаковъ
Цена: 15 лв.
Номер: 18771
Наличност: 1
корица
Автор: Орисънъ С. Марденъ
Година: -
Издател: София
Цена: 16 лв.
Номер: 12248
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Плехановъ
Година: 1909
Издател: Ст. Загора
Цена: 25 лв.
Номер: 19996
Наличност: 1
корица
Автор: Фридрихъ Паулсенъ
Година: 1921
Издател: Животъ
Цена: 20 лв.
Номер: 10024
Наличност: 1
корица
Автор: Фридрих Паулсен
Година: 1912
Издател: Глобусъ
Цена: 18 лв.
Номер: 20555
Наличност: 1
корица
Автор: Й. Сталин
Година: 1947
Издател: БКП (комунисти)
Цена: 9 лв.
Номер: 13305
Наличност: 1
корица
Автор: Майкъл Сейърс, Алберт Кан
Година: 1947
Издател: Модерно изкуство, София
Цена: 10 лв.
Номер: 17608
Наличност: 1