Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Илия С. Бобчев
Година: 1946
Издател: сп. Православен мисионер - Синодална печатница
Цена: 12 лв.
Номер: 14737
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1914
Издател: Международно трактатно дружество въ Хамбургъ
Цена: 20 лв.
Номер: 2075
Наличност: 1
корица
Автор: Уилямъ Шекспиръ
Година: -
Издател: Животъ
Цена: 14 лв.
Номер: 21839
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1912
Издател: София
Цена: 15 лв.
Номер: 14193
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1924
Издател: Новъ животъ
Цена: 45 лв.
Номер: 14729
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1937
Издател: Печатница Добриновъ, Табаковъ
Цена: 15 лв.
Номер: 18771
Наличност: 1
корица
Автор: Орисънъ С. Марденъ
Година: -
Издател: София
Цена: 16 лв.
Номер: 12248
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Плехановъ
Година: 1909
Издател: Ст. Загора
Цена: 25 лв.
Номер: 19996
Наличност: 1
корица
Автор: Фридрихъ Паулсенъ
Година: 1921
Издател: Животъ
Цена: 20 лв.
Номер: 10024
Наличност: 1
корица
Автор: Фридрих Паулсен
Година: 1912
Издател: Глобусъ
Цена: 18 лв.
Номер: 20555
Наличност: 1
корица
Автор: Й. Сталин
Година: 1947
Издател: БКП (комунисти)
Цена: 9 лв.
Номер: 13305
Наличност: 1
корица
Автор: Харитонъ Генадиевъ
Година: 1909
Издател: Христо Г. Данов
Цена: 40 лв.
Номер: 19402
Наличност: 1
корица
Автор: Емиль дю Буа-Реймон
Година: 1906
Издател: П. Калъчев - Научно-философска библиотека №2
Цена: 15 лв.
Номер: 20014
Наличност: 1
Автор: Илия Казанджиевъ
Година: -
Издател: Книпеграфъ АД
Цена: 11 лв.
Номер: 12818
Наличност: 1
корица
Автор: Асенъ Златаровъ
Година: 1936
Издател: Ново училище
Цена: 20 лв.
Номер: 11999
Наличност: 1