Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Колектив
Година: 1926
Издател: Държавна печатница
Цена: 45 лв.
Номер: 20580
Наличност: 1
корица
Автор: Васил Коларов
Година: 1919
Издател: Комунистическа агитационна библиотека ; N 2
Цена: 18 лв.
Номер: 20002
Наличност: 1
корица
Автор: В. В. Лункевич
Година: 1941
Издател: Новъ святъ
Цена: 15 лв.
Номер: 20456
Наличност: 1
корица
Автор: Арнолдъ Едвингъ
Година: 1934
Издател: Ст. Атанасовъ
Цена: 20 лв.
Номер: 7872
Наличност: 1
корица
Автор: Василъ Савовъ
Година: 1942
Издател: Хемусъ
Цена: 32 лв.
Номер: 7084
Наличност: 1
корица
Автор: Делчо Г. Сапунджиевъ
Година: 1947
Издател: Българска Земеделска Кооперативна Банка
Цена: 30 лв.
Номер: 13310
Наличност: 1
корица
Автор: Ст.С. Бобчевъ
Година: 1917
Издател: БАН
Цена: 110 лв.
Номер: 3980
Наличност: 1
Автор: -
Година: 1940
Издател: Самсаров
Цена: 100 лв.
Номер: 9188
Наличност: 1
Автор: -
Година: 1939
Издател: Самсаров
Цена: 120 лв.
Номер: 9187
Наличност: 1
корица
Автор: Ил.С. Бойчевъ
Година: 1926
Издател: Родина
Цена: 25 лв.
Номер: 5035
Наличност: 1
корица
Автор: Цветанъ Минковъ
Година: 1932
Издател: Древна България
Цена: 26 лв.
Номер: 14405
Наличност: 1
корица
Автор: Илия С. Бобчев
Година: 1946
Издател: сп. Православен мисионер - Синодална печатница
Цена: 12 лв.
Номер: 14737
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1914
Издател: Международно трактатно дружество въ Хамбургъ
Цена: 20 лв.
Номер: 2075
Наличност: 1
корица
Автор: Уилямъ Шекспиръ
Година: -
Издател: Животъ
Цена: 14 лв.
Номер: 21839
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1912
Издател: София
Цена: 15 лв.
Номер: 14193
Наличност: 1