Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Подполковникъ П. Антонов
Година: 1935
Издател: Армейски военно-издателски фонд
Цена: 45 лв.
Номер: 6786
Наличност: 1
корица
Автор: Фернанъ Гренаръ
Година: 1942
Издател: Славчо Атанасовъ
Цена: 20 лв.
Номер: 9746
Наличност: 1
корица
Автор: Кирил Йорданов
Година: 1934
Издател: Добри Тодоровъ - Назадъ къмъ природата
Цена: 10 лв.
Номер: 20494
Наличност: 1
корица
Автор: Райна Д. Кацарова
Година: 1938
Издател: Художникъ
Цена: 30 лв.
Номер: 12261
Наличност: 1
корица
Автор: Томасъ Манъ, Артуръ Шопенхауеръ
Година: 1940
Издател: София
Цена: 12 лв.
Номер: 9034
Наличност: 1
корица
Автор: Кирилъ Христовъ
Година: -
Издател: -
Цена: 18 лв.
Номер: 5069
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1925
Издател: Славянско дружество въ България
Цена: 30 лв.
Номер: 12262
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1912
Издател: Печатница на П. М. Безайтовъ, София
Цена: 25 лв.
Номер: 7944
Наличност: 1