Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: Д. Костовъ, В. Мариновъ
Година: 1942
Издател: Министерство на народното просвещение
Цена: 15 лв.
Номер: 20454
Наличност: 1
корица
Автор: Ив. Нейчев, В.П. Гочев, Т. Николов
Година: 1909
Издател: Христо Г. Дановъ
Цена: 35 лв.
Номер: 20306
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1898
Издател: Ив.Г. Говедаровъ и С-iе
Цена: 50 лв.
Номер: 6827
Наличност: 1
корица
Автор: М. Димитровъ, П. Цоневъ, К.К. Папазова, Ал. Балабановъ, К. Чолаковъ, М. Генчев, Д. Михалчев
Година: 1930
Издател: София
Цена: 12 лв.
Номер: 4485
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1935
Издател: Министерство на финансите
Цена: 24 лв.
Номер: 20672
Наличност: 1
корица
Автор: Карл Плоетц / Karl Ploetz
Година: 1889
Издател: Д. Вълковъ
Цена: 35 лв.
Номер: 21008
Наличност: 1
корица
Автор: Харитонъ Генадиевъ / Chariton Ghennadiew
Година: 1910
Издател: Пловдивъ / Philippopoli - Хр. Г. Дановъ
Цена: 35 лв.
Номер: 19159
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1913
Издател: Акционерна печатница "Напредъ"
Цена: 15 лв.
Номер: 18974
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1904
Издател: П. Генадиевъ
Цена: 55 лв.
Номер: 21831
Наличност: 1
корица
Автор: Камен Зидаров
Година: 1949
Издател: Народна култура
Цена: 20 лв.
Номер: 13314
Наличност: 1
корица
Автор: Гена Папазова-Антонова
Година: 1947
Издател: Българско земеделско кооп. д-во - София
Цена: 15 лв.
Номер: 18413
Наличност: 1
корица
Автор: Гена Папазова-Антонова
Година: 1947
Издател: Българско земеделско кооп. д-во
Цена: 18 лв.
Номер: 19954
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1929
Издател: П. Глушковъ
Цена: 45 лв.
Номер: 20649
Наличност: 1
корица
Автор: Дмитрий Фурманов
Година: 1937
Издател: Печатница "В. Иванов"
Цена: 15 лв.
Номер: 20015
Наличност: 1
корица
Автор: М.А. Антоновичъ
Година: 1899
Издател: Стефанъ Георгиевъ&С-ие
Цена: 35 лв.
Номер: 4597
Наличност: 1