Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: И. Бабюк, С. Пантюхин
Година: 1947
Издател: Министерство на народното здраве
Цена: 50 лв.
Номер: 20025
Наличност: 1
корица
Автор: А. Ю. Тотев
Година: 1940
Издател: Печатница "Борис Кожухаров"
Цена: 10 лв.
Номер: 19864
Наличност: 1
корица
Автор: А. Шаповаловъ
Година: -
Издател: София
Цена: 22 лв.
Номер: 12001
Наличност: 1
корица
Автор: Тодор Павлов
Година: 1941
Издател: Д. Гологановъ
Цена: 10 лв.
Номер: 20609
Наличност: 1
корица
Автор: Дамян Димов, Иван Йорданов, Стефан Христов, Надежда Чучуланова, Гаца Бояджиева
Година: 1940
Издател: Книпеграфъ
Цена: 32 лв.
Номер: 20566
Наличност: 1
корица
Автор: Васил Данаджиев
Година: -
Издател: Печатница "Книпеграфъ"
Цена: 20 лв.
Номер: 19857
Наличност: 1
корица
Автор: Хомер
Година: 1945
Издател: Хемус
Цена: 15 лв.
Номер: 18796
Наличност: 1
корица
Автор: Александър Ивич
Година: 1944
Издател: Камбана - Специални издания
Цена: 28 лв.
Номер: 20950
Наличност: 1
корица
Автор: Д. Костовъ, В. Мариновъ
Година: 1942
Издател: Министерство на народното просвещение
Цена: 15 лв.
Номер: 20454
Наличност: 1
корица
Автор: Ив. Нейчев, В.П. Гочев, Т. Николов
Година: 1909
Издател: Христо Г. Дановъ
Цена: 35 лв.
Номер: 20306
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1898
Издател: Ив.Г. Говедаровъ и С-iе
Цена: 50 лв.
Номер: 6827
Наличност: 1
корица
Автор: М. Димитровъ, П. Цоневъ, К.К. Папазова, Ал. Балабановъ, К. Чолаковъ, М. Генчев, Д. Михалчев
Година: 1930
Издател: София
Цена: 12 лв.
Номер: 4485
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1935
Издател: Министерство на финансите
Цена: 24 лв.
Номер: 20672
Наличност: 1
корица
Автор: Карл Плоетц / Karl Ploetz
Година: 1889
Издател: Д. Вълковъ
Цена: 35 лв.
Номер: 21008
Наличност: 1
корица
Автор: Харитонъ Генадиевъ / Chariton Ghennadiew
Година: 1910
Издател: Пловдивъ / Philippopoli - Хр. Г. Дановъ
Цена: 35 лв.
Номер: 19159
Наличност: 1