Категории

Книги » Старопечатни и книги издадени преди 1947 г.

Подкатегории

корица
Автор: J. Petkov
Година: 1931
Издател: Ed. dela Direction Generale des Chemins de fer et Ports de l'état Bulgare
Цена: 15 лв.
Номер: 19007
Наличност: 1
корица
Автор: -
Година: 1936
Издател: Jadran-Führer
Цена: 15 лв.
Номер: 19959
Наличност: 1
корица
Автор: Хараланъ С. Харалановъ
Година: 1927
Издател: Хараланъ С. Харалановъ
Цена: 17 лв.
Номер: 13971
Наличност: 1
корица
Автор: A. Schmalix
Година: 1930
Издател: Tosovic, Dubrovnik
Цена: 45 лв.
Номер: 20034
Наличност: 1
корица
Автор: Πeтъpъ Aбaджиeвъ
Година: 1930
Издател: Πeчaтницa C. M. Cтaйĸoвъ
Цена: 18 лв.
Номер: 20003
Наличност: 1
корица
Автор: Абатъ Т. Морьо
Година: 1928
Издател: София
Цена: 15 лв.
Номер: 1725
Наличност: 1
корица
Автор: Зл. Мирчевъ
Година: 1936
Издател: Азбука
Цена: 30 лв.
Номер: 19984
Наличност: 1
корица
Автор: Никола Станчев
Година: 1946
Издател: Лекарска кооперация
Цена: 30 лв.
Номер: 20059
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Плехановъ
Година: 1898
Издател: Варна
Цена: 80 лв.
Номер: 12568
Наличност: 1
корица
Автор: Вернер Шпалтехолц
Година: 1946
Издател: Научно кооперативно книгоиздателство
Цена: 25 лв.
Номер: 12263
Наличност: 1
корица
Автор: Мирко Йелузихъ
Година: 1943
Издател: М. Г. Смрикаровъ, Безсмъртни образи
Цена: 12 лв.
Номер: 9630
Наличност: 1
корица
Автор: Гаврил Цветанов
Година: 1946
Издател: Рахвира
Цена: 20 лв.
Номер: 20673
Наличност: 1
корица
Автор: Хр.Е. Лютардтъ
Година: 1899
Издател: Св. Синодъ на Българската църква
Цена: 60 лв.
Номер: 16825
Наличност: 1
корица
Автор: Презвитеръ Козма
Година: -
Издател: Хемусъ
Цена: 18 лв.
Номер: 12165
Наличност: 1