Категории

Книги » История » история на България

корица
Автор: Марин Дринов
Година: 1971
Издател: Наука и изкуство
Цена: 12 лв.
Номер: 16737
Наличност: 1
корица
Автор: Спиридон Палаузов
Година: 1974
Издател: Наука и изкуство
Цена: 12 лв.
Номер: 2679
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1974
Издател: БАН
Цена: 20 лв.
Номер: 21216
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1967
Издател: БАН
Цена: 48 лв.
Номер: 21802
Наличност: 1
корица
Автор: Колектив
Година: 1983
Издател: Наука и изкуство
Цена: 11 лв.
Номер: 7409
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1994
Издател: БАН
Цена: 15 лв.
Номер: 21602
Наличност: 1
корица
Автор: Петър Тодоров, Косьо Пенчиков
Година: 2003
Издател: Варна
Цена: 30 лв.
Номер: 14264
Наличност: 1
Автор: Димитър Шишманов
Година: 1987
Издател: Наука и изкуство
Цена: 14 лв.
Номер: 9592
Наличност: 1
корица
Автор: Ото Кронщайнер
Година: 2005
Издател: Работилница за книжнина - Васил Станилов
Цена: 10 лв.
Номер: 17673
Наличност: 1
корица
Автор: Благовест Нягулов
Година: 2002
Издател: Дамян Яков
Цена: 20 лв.
Номер: 6498
Наличност: 1
корица
Автор: Панайот Дражев, Ивайло Кораков
Година: 1976
Издател: Народна просвета
Цена: 8 лв.
Номер: 7109
Наличност: 1
корица
Автор: П. Константинов
Година: 1993
Издател: Феникс
Цена: 10 лв.
Номер: 2779
Наличност: 1
корица
Автор: Н.С. Державин
Година: 1948
Издател: Славянско кооперативно издателство
Цена: 18 лв.
Номер: 20608
Наличност: 1
корица
Автор: Васил Златарски
Година: 2002
Издател: Проф. Марин Дринов
Цена: 55 лв.
Номер: 7289
Наличност: 1
корица
Автор: Д-ръ Конст. Йос. Иречекъ
Година: 1939
Издател: Българска академия на наукитѣ
Цена: 42 лв.
Номер: 2777
Наличност: 1