Категории

Книги » История » история на България

Автор: проф. Георги Марков
Година: 1981
Издател: Наука и изкуство
Цена: 12 лв.
Номер: 8794
Наличност: 1
корица
Автор: В.Н. Златарски - редактор
Година: 1928
Издател: -
Цена: 10 лв.
Номер: 12297
Наличност: 1
корица
Автор: Атанас Пейчев, Димитър Зафиров, Кирил Арнаудски, Ненчо Неделчев, Станчо Станчев
Година: 1999
Издател: Балкани
Цена: 20 лв.
Номер: 18662
Наличност: 1
корица
Автор: Румяна Радкова
Година: 1986
Издател: Наука и изкуство
Цена: 20 лв.
Номер: 14238
Наличност: 1
корица
Автор: Станислав Станилов
Година: 2003
Издател: София
Цена: 10 лв.
Номер: 18964
Наличност: 1
корица
Автор: Димитър Ангелов
Година: 1994
Издател: Идея
Цена: 12 лв.
Номер: 5890
Наличност: 1
корица
Автор: Константинъ Иречекъ
Година: 1932
Издател: Хр.Г. Дановъ
Цена: 160 лв.
Номер: 9869
Наличност: 1
корица
Автор: Робер Бурболон
Година: 1995
Издател: Колибри
Цена: 15 лв.
Номер: 1977
Наличност: 1
корица
Автор: Йордан Иванов
Година: 1970
Издател: Наука и изкуство
Цена: 15 лв.
Номер: 1995
Наличност: 1
корица
Автор: Йордан Андреев
Година: 1988
Издател: Д-р Петър Берон
Цена: 8 лв.
Номер: 1999
Наличност: 1
корица
Автор: Валентин Игнатов
Година: 2008
Издател: Милениум
Цена: 8 лв.
Номер: 21647
Наличност: 1
корица
Автор: Петър Добрев
Година: 2008
Издател: Славика-РМ
Цена: 18 лв.
Номер: 18823
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Дуйчев
Година: 1972
Издател: Наука и изкуство
Цена: 30 лв.
Номер: 13986
Наличност: 1
корица
Автор: Димитър Ангелов
Година: 1982
Издател: Народна просвета
Цена: 15 лв.
Номер: 14245
Наличност: 1
Автор: Илия Тодев
Година: 1994
Издател: Марин Дринов
Цена: 12 лв.
Номер: 2032
Наличност: 1