Категории

Книги » Поезия » чужди автори

корица
Автор: Анна Ахматова
Година: 1989
Издател: Лениздат
Цена: 12 лв.
Номер: 5414
Наличност: 1
корица
Автор: Сергей Есенин
Година: 1976
Издател: Художественная литература, Москва
Цена: 8 лв.
Номер: 15184
Наличност: 1
корица
Автор: Егише Чаренц
Година: 1973
Издател: Советский писатель. Ленинградское отделение
Цена: 15 лв.
Номер: 15493
Наличност: 1
корица
Автор: Борис Пастернак
Година: 1990
Издател: Правда, Москва
Цена: 8 лв.
Номер: 17811
Наличност: 1
корица
Автор: Владимир Маяковский
Година: 1973
Издател: Московский рабочий
Цена: 11 лв.
Номер: 13211
Наличност: 1
корица
Автор: Сборник
Година: 1969
Издател: Народна култура
Цена: 11 лв.
Номер: 4247
Наличност: 1
корица
Автор: Анна Ахматова
Година: 1985
Издател: Советская Россия, Москва
Цена: 14 лв.
Номер: 16481
Наличност: 1
корица
Автор: Редактор издательства Н.Г. Герасимова
Година: 1968
Издател: Л.: Наука
Цена: 12 лв.
Номер: 18257
Наличност: 1
корица
Автор: Владимир Висоцки
Година: 2006
Издател: Ню Медия Груп
Цена: 10 лв.
Номер: 21045
Наличност: 1
корица
Автор: Бо Цзюй-и
Година: 1949
Издател: -
Цена: 40 лв.
Номер: 19977
Наличност: 1
корица
Автор: Расул Гамзатов
Година: 1986
Издател: Художественная литература
Цена: 28 лв.
Номер: 16837
Наличност: 1
корица
Автор: Фирдоуси
Година: 1977
Издател: Световна класика
Цена: 8 лв.
Номер: 4663
Наличност: 3
Автор: Александър Твардовски
Година: 1961
Издател: Народна култура
Цена: 7 лв.
Номер: 10475
Наличност: 1
корица
Автор: Антология
Година: 1981
Издател: Художественная литература. Москва
Цена: 15 лв.
Номер: 16476
Наличност: 1
корица
Автор: Какиномото-но Хитомаро, Ямабэ-но Акахито, Ямабэ-но Акахито, Яманоуэ-но Окура, Отомо Табито, Отомо-но Якамоти, Минамото Мунэюки, Осикоти - но Мицунэ, Ки-но Цураюки, Идзуми Сикибу
Година: 1956
Издател: Государственное издательство художественной литературы
Цена: 11 лв.
Номер: 17066
Наличност: 1