Категории

Книги » Поезия » български автори

корица
Автор: Дамян Дамянов
Година: 1987
Издател: Профиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 21681
Наличност: 1
корица
Автор: Спас Гърневски
Година: 1992
Издател: Светулка
Цена: 9 лв.
Номер: 13943
Наличност: 1
корица
Автор: Красимира Алексиева
Година: 1994
Издател: Спектър
Цена: 6 лв.
Номер: 16491
Наличност: 1
корица
Автор: Владимир Голев
Година: 1994
Издател: ИК Христо Ботев
Цена: 20 лв.
Номер: 16465
Наличност: 1
корица
Автор: Рада Александрова
Година: 2012
Издател: Аскони-Издат
Цена: 10 лв.
Номер: 21685
Наличност: 1
корица
Автор: Павлина Павлова
Година: 1992
Издател: София
Цена: 10 лв.
Номер: 16524
Наличност: 1
корица
Автор: Христо Радевски
Година: -
Издател: ИК Христо Ботев
Цена: 10 лв.
Номер: 16507
Наличност: 1
корица
Автор: Петър Алипиев
Година: 1972
Издател: Български писател
Цена: 10 лв.
Номер: 3070
Наличност: 1
корица
Автор: Божидар Божилов
Година: 1971
Издател: Бъгарски писател
Цена: 8 лв.
Номер: 8990
Наличност: 1
корица
Автор: Ангел Ников
Година: 1979
Издател: Хр.Г. Данов
Цена: 10 лв.
Номер: 14213
Наличност: 1
корица
Автор: Светла Ракитин
Година: 1993
Издател: Православие
Цена: 10 лв.
Номер: 16450
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Динков
Година: -
Издател: Български писател
Цена: 8 лв.
Номер: 16462
Наличност: 1
корица
Автор: Милен Маринов
Година: 2000
Издател: Любомъдрие
Цена: 7 лв.
Номер: 8988
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Давидков
Година: 1992
Издател: Давидков&Син
Цена: 10 лв.
Номер: 5921
Наличност: 1
корица
Автор: Дамян Дамянов
Година: 1986
Издател: Георги Бакалов
Цена: 8 лв.
Номер: 3223
Наличност: 1