Категории

Книги » Поезия » български автори

корица
Автор: Надежда Захариева
Година: 2007
Издател: Летера
Цена: 24 лв.
Номер: 20392
Наличност: 1
корица
Автор: Георги Константинов
Година: 1981
Издател: Български писател
Цена: 8 лв.
Номер: 10637
Наличност: 1
Автор: Лена Койнова
Година: 1993
Издател: Сибия
Цена: 10 лв.
Номер: 10783
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Вазов
Година: 1996
Издател: Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Цена: 30 лв.
Номер: 21103
Наличност: 1
корица
Автор: Иван Вазов
Година: 1962
Издател: Библиотека за ученика
Цена: 7 лв.
Номер: 2486
Наличност: 1
корица
Автор: Димитре Болконски-Манифико
Година: 1991
Издател: Димитре Болконски-Манифико
Цена: 7 лв.
Номер: 14568
Наличност: 1
корица
Автор: Лариса Василиева
Година: 1986
Издател: Народна култура
Цена: 8 лв.
Номер: 16492
Наличност: 1
корица
Автор: Христо Черняев
Година: 1978
Издател: Военно издателство
Цена: 8 лв.
Номер: 14206
Наличност: 1
корица
Автор: Елисавета Багряна
Година: 1973
Издател: Български писател
Цена: 14 лв.
Номер: 10294
Наличност: 1
корица
Автор: Мария Грубешлиева
Година: 1960
Издател: Български писател
Цена: 10 лв.
Номер: 2660
Наличност: 1
корица
Автор: Димитър Гундов
Година: 1958
Издател: Български писател
Цена: 8 лв.
Номер: 20657
Наличност: 1
корица
Автор: Христо Ботев
Година: 2003
Издател: ПАН
Цена: 8 лв.
Номер: 12437
Наличност: 1
корица
Автор: Съставители Йордан Ефтимов, Пламен Дойнов
Година: 2008
Издател: millenium
Цена: 8 лв.
Номер: 18357
Наличност: 1
корица
Автор: Сали Ибрахим
Година: 1993
Издател: Фондация за либерална политика
Цена: 9 лв.
Номер: 16509
Наличност: 1
корица
Автор: Спас Гърневски
Година: 1992
Издател: Светулка
Цена: 9 лв.
Номер: 13943
Наличност: 1