Категории

Книги » Художествена литература » български автори

корица
Автор: Иван Аржентински
Година: 1986
Издател: Хр.Г. Данов
Цена: 8 лв.
Номер: 9222
Наличност: 1
Автор: Камен Калчев
Година: 1982
Издател: Хр.Г. Данов
Цена: 7 лв.
Номер: 11308
Наличност: 1
корица
Автор: Петко Симеонов
Година: 1987
Издател: Български писател
Цена: 11 лв.
Номер: 16895
Наличност: 1
Автор: Янко Станоев
Година: 1985
Издател: Хр.Г. Данов
Цена: 7 лв.
Номер: 11387
Наличност: 1
корица
Автор: Невена Караиванова
Година: 1989
Издател: Народна младеж
Цена: 7 лв.
Номер: 13953
Наличност: 1
корица
Автор: Надежда Станева
Година: 1983
Издател: Профиздат
Цена: 7 лв.
Номер: 13800
Наличност: 1
корица
Автор: Богомил Райнов
Година: 1981
Издател: Български писател
Цена: 6 лв.
Номер: 11483
Наличност: 1
корица
Автор: Станко Михайлов
Година: 1991
Издател: Университетско издателство Св. Климент Охридски, Планета-7
Цена: 9 лв.
Номер: 16531
Наличност: 1
Автор: Димитър Коруджиев
Година: 1992
Издател: Слънце
Цена: 6 лв.
Номер: 11401
Наличност: 1
Автор: Слав Хр. Караславов
Година: 1989
Издател: Партиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 10673
Наличност: 1
Автор: Надежда Кабакчиева
Година: 1989
Издател: Народна младеж
Цена: 7 лв.
Номер: 11249
Наличност: 1
корица
Автор: Марко Марчевски
Година: 1960
Издател: Народна младеж
Цена: 8 лв.
Номер: 19790
Наличност: 1
корица
Автор: Орлин Василев
Година: 1966
Издател: Народна младеж - Любими книги и герои
Цена: 8 лв.
Номер: 21062
Наличност: 1
Автор: Орлин Василев
Година: 1988
Издател: Отечество
Цена: 6 лв.
Номер: 11410
Наличност: 1
Автор: Надежда Станева
Година: 1979
Издател: Профиздат
Цена: 8 лв.
Номер: 11297
Наличност: 1